Informatie

Velsen Online, uw informatiegids voor deze regio! Het overzicht van alle zaken die zich in uw leefomgeving afspelen. Samengebracht in overzichtelijke rubrieken die u snel wegwijs maken en helpen bij het vinden van de juiste informatie. Een avondje uit, huis of auto bekijken, winkelstraat bezoeken, gemeentelijke informatie opvragen, nieuws uit uw regio lezen, doktersdienst bellen, naar de film of theater. Voeg Velsen Online toe aan uw lijstje favorieten en ontdek dat informatie uit uw eigen regio het snelst te vinden is via www.velsenonline.nl

Login

E-mail

Wachtwoord:

Voorwaarden

Voorwaarden van velsenonline.nl


Deze website wordt u kosteloos aangeboden door velsenonline.nl Door gebruik te maken van deze pagina, de zoekresultaten, de links en eventuele producten, bent u onderheven aan de hierna volgende regels. Een ieder van deze pagina's heeft haar eigen gebruiksregels. Wanneer u via velsenonline.nl naar één van deze pagina's toe surft zult u onderhevig zijn aan de op die site geldende regels.

Alle informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel velsenonline.nl haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. velsenonline.nl biedt alle informatie, diensten en producten aan, zonder enige garanties. alle garanties of eventuele garanties, inclusief garanties waarbij een dienst of informatie over een dienst, gegarandeerd wordt door de aanbieder van de betreffende dienst, worden hierbij door velsenonline.nl niet erkend.

velsenonline.nl ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. In geen geval zal velsenonline.nl aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, consequentere en speciale schades, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, diensten of producten aangeboden door deze website, ook al is velsenonline.nl op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van een dergelijke schade.

Als u niet tevreden bent over het functioneren van velsenonline.nl, of een gedeelte ervan is het uw exclusief recht geen gebruik meer te maken van deze site.
velsenonline.nl biedt sites en informatie aan die afkomstig zijn uit de hele wereld. Sommige van deze sites kunnen bezwaarlijke informatie, schadelijke informatie, volwassen georiënteerde informatie of zelfs computervirussen bevatten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die bepaalt of dergelijke informatie geschikt is voor eigen gebruik. Het is derhalve ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het bezoek van een dergelijke site schadelijk kan zijn in welke vorm dan ook.  velsenonline.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade die een gebruiker mogelijk ondervindt als gevolg van het bezoeken van een dergelijke site. De gebruiker gaat door op eigen risico.

velsenonline.nl vindt sites en informatie voor haar gebruikers, maar het is de gebruiker die bepaalt wat te doen met deze sites of informatie. velsenonline.nl zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor het verkeerd gebruik van enige informatie gevonden via velsenonline.nl. Deze verantwoordelijkheid ligt in zijn geheel bij de gebruiker.

Overige

velsenonline.nl is onderhevig aan het Nederlands recht. Elke gebruiker van velsenonline.nl die de site of het bedrijf rechterlijk wil vervolgen zal dit in Nederland moeten doen.

De informatie van velsenonline.nl wordt regelmatig bijgewerkt en actueel gehouden. Redactie en medewerkers van de site sluiten niettemin iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op deze site beschikbaar is. Aan de gegevens op deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.