Informatie

Velsen Online, uw informatiegids voor deze regio! Het overzicht van alle zaken die zich in uw leefomgeving afspelen. Samengebracht in overzichtelijke rubrieken die u snel wegwijs maken en helpen bij het vinden van de juiste informatie. Een avondje uit, huis of auto bekijken, winkelstraat bezoeken, gemeentelijke informatie opvragen, nieuws uit uw regio lezen, doktersdienst bellen, naar de film of theater. Voeg Velsen Online toe aan uw lijstje favorieten en ontdek dat informatie uit uw eigen regio het snelst te vinden is via www.velsenonline.nl

Login

E-mail

Wachtwoord:

Informatie

Wie is de eigenaar van deze portals


Gevestigd :
Velsen Online
Parallelweg 124-3,
1948 NN Beverwijk
KVK nr: 34100684
BTW nr: NL.811554788B01

Wij zijn actief in drie gemeentes: Haarlem, Velsen en Beverwijk al deze gemeentes hebben een eigen internetsite. Op deze site staat dagelijks een selectie van het regionale nieuws op gebied. Daarnaast zijn er evenementenagenda´s. Ook worden er regionale commerciële en non-commerciële website vanuit de gehele regio vertoond.
Bezoekers kunnen via de regionale sites bedrijven vinden en doorlinken naar website over de regio of informatie op doen over producten die worden aangeboden door bedrijven uit de regio.

Bezoekersprofiel van onze regionale portals
Het bezoekersprofiel van de portals www.beverwijkonline.nl, www.velsenonline.nl en www.haarlemprachtstad.nl bereiken iets meer welstandige mensen maar beduidend meer hoger opgeleiden en mensen in de leeftijdsklasse 18-49 jaar. Stijgende bezoekersaantallen kunnen daar in de nabije toekomst kleine marge verschillen vertonen.

Online uitgaven
Onder de online uitgaven wordt verstaan:
www.beverwijkonline.nl
www.haarlemprachtstad.nl
www.velsenonline.nl

De adverteerder staat er voor in dat:
De advertentie geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft
De advertentie geen obscene uitingen bevat of betreft;
De advertentie geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, ´cancelbots´; of andere programma´s bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma´s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;
De advertentie geen directe of indirecte links bevat naar andere websites en/of e-mailadressen, behalve die van de adverteerder zelf;
Hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met de website, die de normale werking van deze website kan verstoren, noch gegevens naar de website verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van deze website onevenredig zwaar belasten.

ScreenAd
De ScreenAd, ook wel Layered Ad of Floating Ad genaamd worden niet toegestaan.