Informatie

Velsen Online, uw informatiegids voor deze regio! Het overzicht van alle zaken die zich in uw leefomgeving afspelen. Samengebracht in overzichtelijke rubrieken die u snel wegwijs maken en helpen bij het vinden van de juiste informatie. Een avondje uit, huis of auto bekijken, winkelstraat bezoeken, gemeentelijke informatie opvragen, nieuws uit uw regio lezen, doktersdienst bellen, naar de film of theater. Voeg Velsen Online toe aan uw lijstje favorieten en ontdek dat informatie uit uw eigen regio het snelst te vinden is via www.velsenonline.nl

Login

E-mail

Wachtwoord:

fokkeblog

News feed

Beste mensen,

Ik ben te volgen via twitter: https://twitter.com/fokzaa
lees verder


Plassen in een leeg centrum
En wat komt er in dat enorme, leegstaande pand in het centrum van IJmuiden, waar vroeger de V&D zat?

Een openbaar toilet.


Open: tweede kwartaal volgend jaar.
 

Al jaren en jaren en jaren vragen IJmuidenaren om een openbaar toilet in het winkelcentrum van IJmuiden. 

In 2008 maakte Joke Sieraad van het wijkplatform IJmuiden-Noord er echt werk van. Ze begon een actie. 'Je kan nergens plassen', zei Joke terecht in de IJmuider Courant. Vijf (!) jaar later vond ze gehoor bij de politiek. Vorig jaar vond een meerderheid in de gemeenteraad dat er een toilet moet komen.
 

Nu er langzamerhand meer winkels op de Lange Nieuwstraat definitief gesloten zijn dan open, winkelavonden en winkelzondagen in IJmuiden van de baan zijn: op dat moment komt er een openbaar toilet. 

En let op mijn woorden: er gaan nog meer winkels dicht in het centrum. Neem dat langlopende gerucht over de ANWB-winkel op Plein 1945 die dicht zou gaan. Je ziet het assortiment de laatste tijd alleen maar afnemen. Wie de grote, flitsende, vorig jaar geopende ANWB-winkel in Beverwijk ziet, kan vermoeden welke kant het opgaat met de IJmuidense vestiging.

Videoland dicht, Sterk Schoenen dicht. En wie de veranderde Hema aan de Lange Nieuw heeft gezien: ook minder assortiment en een bovenverdieping waar je triest van wordt. De helft daarvan is nu een opslag geworden, niet eens keurig weggewerkt. De Hema heeft het landelijk al moeilijk. Er zijn al filialen gesloten. Als de Hema in IJmuiden dichtmoet, is dat de doodsteek voor het centrum.

Maar goed: eindelijk komt er een openbaar toilet op de Lange Nieuwstraat. Met personeel van IJmond Werkt.


Zelfs geschikt voor gehandicapten, belooft de gemeente. Het Gehandicapten Beraad Velsen zou daar blij mee zijn geweest; het pleit ook al jaren voor een openbaar, voor rolstoelers toegankelijk toilet in het centrum. 


Ware het niet dat het Gehandicapten Beraad zichzelf uit frustratie net heeft opgeheven.

@fokzaa

lees verder


De sloop van de Bosbeekschool
Foto Bea Berk
Het gaat snel met de sloop van de Bosbeekschool in Santpoort-Noord. 

Na tientallen jaren van komt er dan eindelijk een nieuwe school. 

Al vertraagden mogelijke (beschermde) vleermuizen de sloop nog een tijdje.

Maar eindelijk was het zover. Eerst een reünie

Daarna de laatste lesdag, een emotioneel afscheid van een leeg pand en een afscheidsschilderij.

En dan de sloop: kijk hier, hier en hier.

Tussendoor kwamen de oudijzerdieven even langs. De leerlingen van groep vijf hadden moeite met het verdwijnen van hun school.

De school zit tijdelijk aan de Wulverderlaan, in een noodgebouw dat niet bij iedereen in de smaak valt.

De tekeningen voor de nieuwbouw zijn gereed.

In oktober 2015 moet de nieuwe school klaar zijn.

Foto Bea Berk
@fokzaa 

Foto Bea Berk

Foto Bea Berk
Tekening MB Architecten

lees verder


Een Vomar tegenover het Marktplein
Eindelijk een plan voor het grote braakliggende terrein in het centrum van IJmuiden. 

De plek van voorheen de Kustwacht, de KPN en het postkantoor. Tegenover het Marktplein.

Het is maar goed ook dat er een plan ligt. Iedereen is dat gat allang beu. 

Wijkplatform IJmuiden-Zuid kondigde in mei nog aan een gepeperde brief naar grondeigenaar Velison Wonen te schrijven: ,,De omwonenden zijn het uitzicht op de lege, haveloze plek zat.’’

Er zouden ooit drie grote woontorens komen op het terrein. Maar dat plan is geflopt. 


En nu? ’Onderzoek naar een supermarkt met enkele daarbij horende kleine winkels, een aanzienlijke hoeveelheid woningen’, schrijft de gemeente deze maand.


Dat klinkt vaag en zeker niet concreet. Welke supermarkt?


Laat ik het maar meteen verklappen: het gaat om een Vomar.


De IJmuider Courant hoorde in februari al van de geruchten: Hoorne Vastgoed, gelieerd aan de Vomar en bouwer van Vomar-supermarkten, zou in beeld zijn voor het Kustwachtterrein. Maar Velison Wonen, eigenaar van het terrein, wil er niets over zeggen.


Dat was nogal onnozel gedoe van Velison Wonen, waarin de Velsense corporatie Kennemerhave in opging. Want Kennemerhave, die de grond meenam in de fusie met Velison, had al in haar jaarverslag van 2013 geschreven dat er een akkoord lag met Hoorne Vastgoed. En met HBB Ontwikkeling.

We citeren (bladzijde 14):

,,Om reden daarvan heeft Wooncorporatie Kennemerhave een intentiekoopovereenkomst met het consortium Hoorne Vastgoed BV uit Uitgeest en HBB Ontwikkeling BV uit Heemstede getekend. Hierbij neemt het consortium de grondpositie van Wooncorporatie Kennemerhave binnen het plangebied over, waarbij de ontwikkeling en de realisatie van een dergelijk plan mogelijk kunnen worden."


Het plan is nog veel concreter dan alleen een Vomar. Lees maar in het ondernemingsplan van Velison Wonen voor 2014-2017: een supermarkt, maar met circa 63 appartementen die Velison wil verhuren. Vooral sociale huur, aldus Velison, maar ook een aantal in de duurdere huur.

Dat er nog een supermarkt in het centrum zou moeten komen, naast de Deka op het Marktplein, Vomar op Kennemerplein en Albert Heijn op het Dudokplein, is niet helemaal verrassend. Al in het allereerste stadsvernieuwingsplan voor het centrum (het Centrumplan) werd al ruimte gemaakt voor een nieuwe, extra supermarkt.


Een Vomar op het gat van het Kustwachtgebouw biedt meer mogelijkheden. De Vomar op het Kennemerplein wil al heel lang groter. Stel dat de Vomar-Kennemerplein nou eens op termijn verhuist naar de nieuwe Vomar Kustwachtlocatie, met parkeergarage. 


Dan kan het Stadspark worden afgemaakt door het door te trekken naar het kanaal, over Van Poptaplantsoen.


En ook het Kennemerplein hersteld worden in oude luister. Zoals u ziet, is de Kennemerlaan aan beide zijden van het plein ooit heringericht. Het plein wacht nog steeds. Naar verluid omdat de Vomar dwarsligt uit vrees voor verlies van parkeerplaatsen.


@fokzaa
lees verder


Vragen rond de Velsertunnelchaos
Foto United Photos
In ruim vijftien jaar volgen van het nieuws in en rond IJmuiden nog nooit zoiets meegemaakt: De Velsertunnel die hele dagen volledig dichtblijft. Uniek. 

De gigantische verkeerschaos die vrijdag en zaterdag in Velsen-Zuid en IJmuiden ontstond, belooft wat voor 2016. Dan is de Velsertunnel negen maanden dicht voor renovatie


Bedenk daarbij nog even dit: de verkeerschaos zaterdag, de dag dat de tunnel de hele dag dicht was, was dus géén werkdag. Moet je de chaos eens indenken als het een doordeweekse dag was geweest…


Wat viel op en welke vragen blijven tot nu toe onbeantwoord?


1) De pont. Pas aan het eind van de zaterdag wordt door het GVB een extra, tweede pont ingezet. Waarom niet eerder? Waarom niet al meteen op vrijdag? Bedenk: een extra pont is het enige, echt enige, middel dat inzetbaar is bij verkeerschaos door een dichte tunnel. De sluisroute staat immers altijd meteen vast. 


Iedereen weet: als de tunnel even dichtgaat, al is het maar één buis door een te hoge vrachtwagen, dan ontstaat een verkeerschaos op de toegangs- en uitvalswegen van IJmuiden. Een stremming van een kwartier is al voldoende. 


Vrijdagochtend had dus meteen kunnen worden besloten een tweede pont in te zetten. Waarom zo laat? Wie neemt dat besluit? Rijkswaterstaat? GVB? De gemeente Velsen? De gemeente Amsterdam, als eigenaar van de ponten?
 

2) Waarom had de Velserspoortunnel, die pal naast de autotunnel ligt, geen enkele last van de stroomuitval in de autotunnel? De treinen bleven rijden! 

Dus waarom is in het alternatieve vervoersplan voor de tunnelafsluiting in 2016 de trein niet opgenomen als heel belangrijk alternatief? Meer en/of langere treinen tussen Haarlem en Beverwijk? 

In het Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel staat slechts dat 'de NS denkt de toename van het aantal reizigers met bestaand materieel is op te vangen'. 

Foto Friso Bos
3) De bussen van Connexxion. Openbaar vervoer moet van de overheden een belangrijk alternatief zijn als de tunnel in 2016 dichtgaat. Maar wat zagen we vrijdag en zaterdag? De bussen moesten aanschuiven in de files voor de pont. Connexxion meldde grote vertragingen. Zaterdagmiddag mochten bussen opeens wel door de dichte tunnel rijden. Had Connexxion misschien geklaagd? Kon dat niet eerder?

4) Bewegwijzering. Op de matrixborden boven de A9 stond de afsluiting van de Velsertunnel aangegeven, maar bij de afslag van de A9 naar de A22 (Velsertunnel) in Velsen-Zuid stond geen enkel bord (klacht 1, klacht 2). Waarom niet? 


Automobilisten die de matrixborden niet lezen (of buitenlanders die ze niet kunnen lezen), belandden daarom in IJmuiden. Dus de Parkweg-Pontplein loopt vast. Waarom geen betere, duidelijke en meer borden? Waarom niet vrijdag meteen verkeersregelaars ingezet?

Automobilisten die de matrixborden niet (goed) lezen en zo toch op de afrit van de A22 naar IJmuiden rijden: waarom werd de wrakkenweg naar de Wijkertunnel niet opengesteld, zodat ze zo naar de A9 konden rijden en niet de Parkweg vastliep? (De wrakkenweg takt aan op de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid)

5) Communicatie. Rijkswaterstaat communiceert in drie dagen maar twee keer via twitter en een persbericht over wat aan de hand is. Pas vrijdagavond, na een dag ellende, en pas zondag als de tunnel weer open is. Veel te laat, veel te weinig.


6) Brandweerpost en ambulancepost Velsen-Zuid. De hulpdiensten moesten vrijdag en zaterdag eigenlijk min of meer letterlijk over de file naar IJmuiden en Driehuis. Of spookrijdend. 


Ambulances kunnen niet de sluisroute nemen naar en van het Rode Kruis Ziekenhuis. Op de sluizen kunnen auto's simpelweg niet opzij. Hoe wordt in 2016 gegarandeerd dat brandweer en ambulance op tijd komen? Gaan de brandweerwagens in IJmuiden staan?

Vanuit Haarlem stonden er ook files richting Velsen. Hoe moeten ambulances vanaf Kennemer Gasthuis in Haarlem terug naar de ambulancepost in Velsen-Zuid? Worden daarom extra ambulances gestationeerd in Velsen-Zuid?


Tot slot: De leugen. Rijkswaterstaatwoordvoerder in de IJmuider Courant: ,,Direct na de afsluiting van de Velsertunnel is het verkeer dat nog voor de tunnel stond te wachten onder politiebegeleiding teruggeleid naar afrit IJmuiden."

Dat is mooi weer spelen door Rijkswatertaat. Want pertinent niet waar. Pas na twee uur werden auto's weggeleid die al dit tijd voor de dichte tunnel stonden en geen kant op konden. Lees ook hier en hier
In tussentijd gingen auto's maar spookrijdend op eigen houtje terug.

@fokzaa

lees verder


Het Bord met de Beul van Velsen
4 mei kwam en verstreek. Burgemeester Weerwind legde een krans. 5 mei kwam dit jaar, en ging voorbij.

Mooiere aanleidingen kon Franc Weerwind niet hebben om zijn grote belofte, gedaan voor de camera van Seaport, na te komen.

Maar nog steeds prijkt de Beul op het bord. De zeer foute Velsense burgemeester Tjeerd van der Weide. 

De enige burgemeester die zo fout was in de oorlog dat hij na een rechtszaak een doodsvonnis kreeg.

Hoe zat het ook al weer?

Vorig jaar, bij de grote presentatie van het onderzoek naar de Velser Affaire, verscheen Weerwind voor de camera. Interviewer Jac. Zuurbier confronteerde Weerwind met zijn foute voorganger: Van der Weide. 

De burgemeester die in zijn vrije tijd op jodenjacht ging. Meedeed aan razzia's. Meedeed aan de verhoren van opgepakte ondergedoken joden. Hij zorgde voor de executie van de IJmuidense stationschef De Noo. Van nu de De Noostraat. 

,,Tjeerd van der Weide is niet slechts een naam, doch een begrip. Het betreft hier een man wiens naam in Kennemerland met huivering wordt uitgesproken'', schrijft de IJmuider Courant van 24 september 1946.

Lees hier mijn blog daarover: Weg met de foute burgemeester.

Weerwind deed voor de camera een belofte. Nog steeds prijkte immers de naam van Van der Weide in volle glorie op het erebord van de gemeente. Het mooie bord met alle namen van de burgemeesters en wethouders van Velsen. 

Weerwind sprak overduidelijk zijn afschuw uit over Van der Weide. En beloofde over de vermelding op het bord: ,,Daar moet inderdaad iets aan gebeuren. Dat ben ik met u eens. We moeten dat duidelijk maken.''

En nu, meer dan een half jaar verder?

 Het mooie bord met de namen van de Velsense bestuurders keerde terug in het verbouwde stadhuis. Daar pronkt het weer. Met de naam van de Beul.

Uit: De Velser Affair van Bas von Benda-Beckmann
Er gebeurde niets.

 Gemeenteraad van Velsen. Wat doet gij?

PS: Ook op de tweede belofte van Weerwind die dag wordt nog gewacht. Naar IJmuidens verzetsman Piet Weij is nog steeds geen straat vernoemd.

@fokzaa


lees verder


Een nieuw Marktplein
Goed nieuws dat goed ontvangen is door winkeliers in de Kennemerlaan en het wijkplatform IJmuiden-Noord

De Kennemerlaan blijft tóch bereikbaar van en naar de Lange Nieuwstraat, via het Marktplein. 

Burgmeester en wethouders zien af van het plan om de middenberm op de Lange Nieuw, langs het Marktplein, door te trekken zodat je niet meer van alle kanten naar de laan kon rijden. ,,Er is geen draagvlak voor dit plan'', melden burgemeester en wethouders. De winkelies op Kennemerlaan waren er inderdaad boos over het plan.

Dus: straks nog steeds van en naar het Marktplein rijden vanaf de Lange Nieuw, en daarmee over dat beruchte fietspad - kortom: al die aanrijdingen met fietsers en scooters blijven? 

Nee, zeggen burgemeester en wethouders. Het tweerichtingsfietspad op de Lange Nieuw verdwijnt en maakt plaats voor een eenrichtingsfietspad: een strook aan beide kanten van de Lange Nieuw. Bij het Marktplein komen oversteekpunten van drie meter breed. 

Plan nieuwe Lange Nieuw
Ander fietsnieuwtje: er komt een fietsstraat tussen rotonde en Marktplein. Zo'n rood fietspad waar de 'auto te gast is' als in Driehuis (Waterloolaan) en in Velserbroek (van rotonde Hagelingerweg naar viaduct over N208).

Verandering van het Marktplein is onderdeel van de hele vernieuwing van de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. De Lange Nieuw moet mooi worden, met onder meer mooie steentjes en plantenbakken die van onder licht geven.

Op het Marktplein gaat veel veranderen. Dat krijgt leuke klinkers in plaats van die stoeptegels, mooi straatmeubilair en 'bijzondere verlichting', belooft de gemeente. 

Plan nieuwe Lange Nieuw
De parkeerplaatsen aan de noordkant van Velserhof, zeg maar voor de deur van de snackbar, verdwijnen. Ook gaan er parkeerplaatsen weg aan de westkant, zeg maar tegenover de Dekamarkt. Op die beide plekken komen fietsenstallingen en ontstaat ruimte voor voetgangers.

Burgemeester en wethouders besloten tot meer wijzigingen ten opzichte van hun eerste plan voor de Lange Nieuwstraat. 

Zo verliest het grootste deel van de Kennemerlaan haar busverbinding. Bus 74 rijdt straks vanaf het Kennemerplein naar de rotonde en dan verder over de Lange Nieuw. 

Bushaltes straks Lange Nieuw
Verder wordt een andere gevaarlijke kruising afgesloten. Straks kan niet meer van de Lange Nieuw naar het Velserduinplein worden gereden over de Velserduinweg. Dus: komende vanaf Plein 1945 kan niet meer ná de Hema rechtsaf worden geslagen. Dat moet straks vóór de Hema, via de Engelmundusstraat. 
@fokzaa

Straks: doorgang HOV-bus richting Vellesan
Straks: doorgang HOV-bus richting Plein 1945


lees verder


Vier jaar lang onrust
IJmuidenaar Floor Bal, zoon van een visser, is terug als wethouder. En dat zullen ze weten, daar in die collegekamer. 

Floor Bal kan een opgewonden standje zijn. Als voetballer zou hij een middenvelder zijn die je als een terriër in de kuiten bijt en niet meer  loslaat. Op zijn Duits doorgaan tot de laatste minuut.

Floor Bal is als wethouder het spannend element in de nieuwe, tweede, regenboogcoalitie van Velsen. 


In de vorige coalitie werd elke partij vertegenwoordigt door één wethouder. Dat is in de nieuwe, huidige coalitie ook zo. Alleen is Bal (LGV) de vervanger van Westerman (GroenLinks). Bal voor de beredenerende Westerman: dat geeft alleen al qua persoonlijkheid heel wat meer dynamiek in de wekelijkse (dinsdagse) collegevergaderingen. 


Bal zal ook voor dynamiek zorgen omdat de LGV zich als nieuwe collegepartij nog moet waarmaken. Haar nieuwkomerspositie binnen het college moet ze veroveren en van belang maken. 


Tevens moet het LGV met een ferm standpunt in het college haar vertrouwen herstellen bij haar kiezers. Immers: haar kiezers beloofde ze voor de verkiezingen tegen de HOV-bus te zijn. Maar toen de kans bestond om mee te regeren, liet ze dat standpunt zo maar vallen. Dan heb je wat uit te leggen. Zeker als je in je verkiezingscampagne zegt: wat we zeggen, doen we (kijk maar). 


Dus het eerste spannende punt in dit nieuwe college nadert al. Er komt een nieuw referendumverzoek over het HOV-tracé. Wat doet de LGV? Via dit referendumverzoek alsnog in het college dwars liggen over het HOV, om het vertrouwen van de kiezer te herwinnen? Of haar verkiezingsbelofte blijven vergeten? De dinsdagse collegevergaderingen worden spannend.


Vooral nu met Floor Bal, als ulitieme LGV-vertegenwoordiger in de gemeentepolitiek. Laat ik wat vertellen over het karakter van Floor Bal.
 

Floor en ik maakten kennis toen ik gemeenteraadsverslaggever was in Velsen, en hij raadslid voor Velsen Vooruit. Als Floor het woord kreeg in de gemeenteraadsvergaderingen liepen zijn politieke tegenstanders soms met opzet kwaad de raadszaal uit (Zwan Hutten, VVD). 

Floor ruziet in de gang van het stadhuis met Chris B. van der Zwan  (2005)
Floor kon doordrammen. Nog zie ik burgemeester Fons Hertog hem voor de zoveelste keer het woord ontnemen door zijn microfoon met een pinggeluidje uit te drukken. Floor doet of zijn neus bloed en praat gewoon door. Als Hertog dan maar doorgaat met de vergadering en door Floor heen praat, beent Floor boos naar voren met zijn documenten, en gooit ze zo onder de neus van Hertog. ,,Kun je zelf kijken!’’

Later, als Velsen Vooruit is gefuseerd tot Velsen Lokaal, wordt Floor wethouder. Velsen Lokaal had als nieuwe partij grote macht veroverd, maar wilde regelmatig te snel en trapte op te veel vastgeroeste tenen in het stadhuis.  Velsen Lokaal was (veel) te weinig diplomatiek. Maar wel een partij die echt luisterde naar wat er leefde onder de Velsenaren. Die het gat tussen burger en politiek verkleinde.

Ik herinner me dat ik op de gang van het stadhuis, bij de wethouderkamers, zat te wachten op Velsen Lokaal-wethouder Floor Bal. Ik zou hem interviewen. Achter de dichte deur hoorde ik geschreeuw. Woeste kreten, grote ruzie. Floor schreeuwde nog harder terug. 


Toen de deur openging, kwam een man of drie bedaard naar buiten, gaven Floor een hand en vertrokken. ,,Wat was dat nou?’’, vroeg ik. ,,Ach, een stel van het woonwagenkamp in Oud-Velsen. Die moet je gewoon hetzelfde benaderen als ze met jou doen’’, zei hij, met die grote prettige lach op zijn gezicht.

Als wethouder toonde hij zich een meester in het ontwijken van antwoorden. Ik herinner me soms ellenlange interviews, regelmatig aan de telefoon, waarbij hij niet antwoordde op de vraag maar een volkomen ander verhaal over een ander onderwerp ophing. ,,Weet je, Fokke’’, begon hij dan. 


Bal na zijn val als wethouder in 2003
Die manier van communiceren droeg bij aan zijn val als Velsen Lokaal-wethouder. Want hij deed het ook tegen de gemeenteraad, die ook bliksemsgoed wist dat de echte Floor uitermate direct en duidelijk was. Op z’n IJmuidens.

Floor viel. Er werd over Forteiland een motie van wantrouwen aangenomen tegen Floor. Hij weigerde de politieke mores te volgen en op te stappen. Op zijn Duits doorgaan tot de laatste minuut. Daarop volgde iets bijzonders: Floor Bal is een van de weinige wethouders in Nederland die door de gemeenteraad op staande voet werd ontslagen.


Dat gebeurde in een gemeenteraadvergadering in 2003. Er werd gestemd en de uitslag kwam in doodse stilte. Floor pakte zijn papieren en liep de raadszaal uit, door de klapdeuren de gang op. Niemand volgde. Ook niemand van zijn partij. 


Ik beende er als enige achter hem aan. We liepen zijn wethouderskamer in. Floor stak een sjekkie op. ,,Dat rookverbod geldt nu ook niet voor me.’’ We praten wat. En we negeerden geklop op de deur. Hij was niet boos. Hij had immers gestreden tot het einde. 

Floor Bal: vol vernieuwende ideeën, duidelijke taal, recht door zee, nooit rustig. Zijn eerste stokpaardje als wethouder, de zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, is inmiddels door de gemeenteraad. Ik voorspel vier jaar lang stevige discussies op de collegegang.


@fokzaa
lees verder


Wie weet: drijfwoningen in IJmuiden aan Zee
Zou het er nu eindelijk toch van komen? Het grootste bouwproject van IJmuiden, en zeker het meest ambitieuze van Velsen? 

De metamorfose van IJmuiden aan Zee. Al jarenlang komt van deze Kustvisie niet veel terecht.  De gemeente meldde vorig jaar de boel te willen vlottrekken.

Maar de gemeente en de grootaandeelhouder (zeg maar voor het gemak: Marina Seaport) hebben toch een potentiële investeerder gevonden: Kondor Wessels


Wat is dat Kondor Wessels, dat zich durft te storten in een project dat tot nu toe door heel bouwend Nederland wordt genegeerd? 

Opvallend: er is bijzonder weinig informatie te vinden over Kondor Wessels. Nou ja, dit. En dat het een dochter is van Volker Wessels. 

Kondor Wessels gaat eerst onderzoeken of de Kustvisie een haalbaar project is. Wat is realiseerbaar van het originele plan


Er lijkt echter inmiddels al een en ander uitgewerkt, als ik de woorden lees van de directeur van Marina Seaport: nieuwbouw van betaalbare appartementen met jaarrondexploitatie. 

Opvallend is dat Konder Wessels zich al eens gestort heeft op bouwen in en aan het water. 


In een la van het bouwbureau ligt nog steeds een niet verwezenlijkt plan: voor een olympisch dorp met drijvende stadions in Amsterdam, op het IJ, toen Nederland nog in de race was voor de Olympische Spelen.

Hier en hier kunt u er meer over lezen. En onderaan een video


lees verder


Waarom Velsen een kerstboomfik heeft
Kerstboomfik IJmuiden 2012. Foto Fokke Zaagsma
Vanavond vinden in IJmuiden en Santpoort-Noord de traditionele kerstboomverbrandingen plaats. 

Even een stadhuisgeheim uit de doeken doen dat de IJmuider Courant nooit haalde. 


Waarom heeft IJmuiden sinds 2009 weer een kerstboomverbranding? 


Die werd namelijk tien jaar daarvoor niet gehouden. Vanaf 2000 werden de bomen versnipperd. 


In Velsen gingen de jaren daarna steeds meer stemmen op voor een grote kerstboomfik. Was immers leuk. En het zou een eind maken aan al die kerstbomen die nog maanden na oud en nieuw op straat zouden liggen. Jongeren die een boom inleverden, zouden immers worden beloond. 

Maar burgemeester en wethouders blokkeerden kerstboomverbrandingen. Met het argument dat het slecht was voor het milieu. Navraag in 2008 leerde echter dat de Milieudienst IJmond helemaal niet tegen een kerstboomverbranding was. 

Kerstboomfik IJmuiden 2012. Foto Fokke Zaagsma

Een gemeentelijk wijkbeheerder die al lang bij de gemeente werkt, een bekende figuur in Velsen, vond het milieuargument maar onzin. Hij wilde wel een kerstboomverbranding. Tegen de zin van zijn bazen begon hij een lobby voor een kerstboomvuur.


Deze ambtenaar riep in 2008 de hulp in van de IJmuider Courant, waar indertijd Bart Boele en ik nog werkten. Ook wij zagen een kerstboomverbranding wel zitten, stelden de gemeente er vragen over en schreven er over in de krant. We kregen veel steun uit Velsen. Burgemeester en wethouders moesten wel overstag gaan. 


Zo was er in 2009 weer een kerstboomfik. De recalcitrante wijkbeheerder had al aan Bart Boele beloofd dat hij deze eerste kerstboomverbranding in tien jaar mocht aansteken. Zo geschiedde. En de wethouders? Die vonden niet leuk dat ze daarvoor gepasseerd waren….

lees verder


Meeuweninvasie IJmuiderstrand
Wie deze maand een wandeling maakte over het IJmuiderstrand, kan het niet zijn ontgaan. Een meeuweninvasie. Duizenden. Ik zag er nooit zoveel zitten op het strand. Magnifiek gezicht als ze opvliegen. IJmuidenaar Erik Baalbergen maakte deze foto.

Maar al meer mensen kiekten deze maand de meeuwen op het IJmuiderstrand: kijk hier, hier, hier, hier en hier.


Ze zitten natuurlijk niet alleen bij IJmuiden aan Zee. Langs de hele kust: bij Zandvoort bijvoorbeeld, en bij Langevelderslag.


Waarom zitten er zoveel meeuwen? Dat heeft te maken met de sinterklaasstorm, met springvloed. Na die storm streken de meeuwen neer, en zijn nog steeds niet vertrokken. 


De storm liet een strand achter vol dode zeesterren, schelpen en krabben. Ook op het IJmuiderstrand

Een feestmaal voor de meeuwen.


lees verder


Moeten spandoeken weg van spoorviaduct?
Het was opmerkelijk zinnetje in de IJmuider Courant, weggestopt in een bericht over geld

,,Of er na de opknapbeurt van het spoorviaduct nog spandoeken aan mogen worden gehangen, daarover wil wethouder Vennik het nog hebben.''

De gemeente gaat het Willebrordpark in IJmuiden opknappen en wil tegelijk het spoorviaduct bij het Pontplein een facelift geven. 


Deze 'entree van IJmuiden' moet bijzonder worden, vinden burgemeester en wethouders. Lees meer op pagina 14 van hun Perspectiefnota. Het liefst zien ze er een bijzonder opvallend 'landmark' komen. De gemeentelijke kunstcommissie mag daarvoor iets bedenken.

De voortekenen voor de spandoeken zijn niet gunstig. Burgemeester en wethouders omschrijven het spoorviaduct nu als 'een shabby viaduct, beklad met graffiti en behangen met spandoeken’’. En: 'graffiti en behangen met spandoeken kenmerkt de fysieke entree (tot IJmuiden).'


Plan gemeente voor mooiere entree tot IJmuiden
Bedenk daarbij dat burgemeester en wethouders al maanden een prachtig, permanent spandoek tegenhouden. Woningbedrijf Velsen wil dat spandoek hangen aan de IJmuidense kant van het viaduct (De Noostraat). 

Ze maakte met Kunstencentrum Velsen een enorm spandoek met daarop allemaal IJmuidense voordeuren. Maar nog steeds is er geen toestemming het spandoek op te hangen. Tot frustratie (kijk hier en hier) van het Woningbedrijf. 

Burgemeester en wethouders: zo'n bijzondere Velsense folklore mag toch niet verloren gaan? De felicitaties voor verjaardagen, voor wie thuiskomt van lange reizen, voor bijzondere mensen of 10 herdenkingsdoeken voor mensen die overleden zijn: het moet absoluut blijven bestaan.


Zelfs niet-IJmuidenaren begrijpen dat dan beter dan de gemeente. Neem het zeer omstreden Centrumplan voor IJmuiden, van jaren terug, waarbij IJmuiden zeg maar gesloopt en herbouwd moest worden tussen Pontplein en Moerbergplantsoen.


Gesneuvelde plan Van Aerschot nieuwe entree: vooraan Pontplein
De Haarlemse architect Van Aerschot tekende daarin mee en ontwierp ook een nieuwe entree voor IJmuiden. Hij zei zelfs: sloop dat spoorviaduct en bouw een markant entreepunt: een woontoren in het Willebrordplantsoen van veertien lagen. 

Maar aldus Van Aerschot: ;,Wel moet er een nieuwe voorziening worden gemaakt om de traditionele IJmuidense felicitatiespandoeken op te hangen.'' Kijk, die Haarlemmer had het begrepen. Die spandoeken moeten blijven.
lees verder


Weg met de foute burgemeester
IJC 24-09-1946
Het boek van de Velser Affaire komt tot mij met sinterklaas. De presentatie van dat boek, het beslissende onderzoek door historicus Bas von Benda-Beckmann, heb ik met belangstelling gevolgd. 

U ook vast wel, in de IJmuider Courant

Seaport TV deed uitgebreid verslag van de presentatie in de Stadsschouwburg Velsen


Hier kunt u dat verslag terugzien: zoek even op Velser Affaire. Nog meer filmmateriaal vindt u hier

De uitzending van Seaport TV leverde twee nieuwtjes op die de krant niet haalden. 

Ten eerste: er wordt zo snel mogelijk een straat in Velsen vernoemd naar verzetsman Piet Weij. Zijn zoon Cees Weij is de grote man die zorgde dat de Velser Affaire eindelijk werd opgelost, door het onderzoek van Bas von Benda-Beckmann. 

Overal in IJmuiden zijn straten naar verzetsmannen genoemd. Behalve naar Piet Weij. Burgemeester Franc Weerwind van Velsen zegt voor de camera van Seaport TV (rond 17e minuut): 
,,Het college van burgemeester en wethouders heeft in een bief aan Cees Weij zwart op wit beloofd dat zodra de mogelijkheid er is, een straat naar Piet Weij wordt vernoemd.'' 
Dat is mooi.

IJC 28-01-1947
Het tweede nieuwtje is veel bijzonderder. En het is een schande dat het nog niet is geregeld. Dat er eigenlijk nog steeds geen voorstel is van burgemeester en wethouders om het te regelen. 
Interviewer van Seaport TV Jac. Zuurbier wijst Weerwind nog eens nadrukkelijk op de schandvlek van Velsen.
En dat is Tjeerd van der Weide.

Oud-burgemeester van Velsen. In oorlogstijd. Rotter dan rot. Het is de enige foute burgemeester die na de oorlog zo fout werd gevonden, dat hij ter dood is veroordeeld.

En de naam van deze Van der Weide prijkt nog steeds op het mooie bord bij de raadszaal in het stadhuis van IJmuiden. Het bord waarop in sierlijke letters alle burgemeesters en wethouders van Velsen staan vermeld. Een erebord. 

,,Tjeerd van der Weide (foto) is niet slechts een naam, doch een begrip. Het betreft hier een man wiens naam in Kennemerland met huivering wordt uitgesproken'', schrijft de IJmuider Courant van 24 september 1946. 


IJC 07-06-1947
Het was een burgemeester die in zijn vrije tijd op jodenjacht ging. Meedeed aan razzia's. Meedeed aan de verhoren van opgepakte ondergedoken joden. Hij zorgde voor de executie van de IJmuidense stationschef De Noo. Het was een echte nazi.

Zuurbier confronteerde Weerwind met de vermelding van Van der Weide op het erebord van de gemeente Velsen. Weerwind in de uitzending: ,,Daar moet inderdaad iets aan gebeuren. Dat ben ik met u eens. We moeten dat duidelijk maken. Hoe we er melding van gaan maken, weet ik nog niet.''

Het is een schande dat Tjeerd van der Weide nog steeds, zonder aantekening, op dat bord staat. Gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeester Weerwind. Draal niet. Wacht niet. Geef onmiddellijk op dat bord aan wat voor ploert dat was.

lees verder


De allerbeste reddingboot van IJmuiden
Hij komt er aan. De opvolger van de Koos van Messel. KNRM-post IJmuiden krijgt een nieuwe reddingboot: de 1816

Nieuwe reddingboten worden altijd vernoemd naar de gulle schenkers die de bouw mogelijk maken. De 1816 dankt zijn naam aan de verzekeringsmaatschappij die in 2008 maar liefst 1,5 miljoen euro aan de KNRM schonk. Een enorm bedrag voor de redders op zee.
 

De 1816 moet haar voorgangers in de vergetelheid brengen: de sierlijk en dartele Johanna Louisa, de onstuimige, brutale Christien en de serieuze, betrouwbare Koos van Messel.
 

Het ontwerpen van de 1816 is een project dat al sinds 2009 loopt. De KNRM probeert, met al haar ervaring, de beste reddingboot voor de Noordzee te ontwerpen (zie filmpje onderaan, of klik hier). Voor het project stelde de KNRM oud-schipper van de Koos van Messel, IJmuidenaar Leendert Langbroek, aan. Een ervaren redder: in 32 jaar redde hij bij 523 acties 686 mensen.
 

De bouw van de 1816 is goed te volgen. De nieuwe reddingboot heeft een eigen twitteraccount.
Alle stappen worden ook nauwkeurig vastgelegd op filmpjes:
- de sleepproeven met een schaalmodel
- plaatsen van de motoren
- plaatsen van het stuurhuis
 

Een van de allerbelangrijkste testen van de 1816 vond eind oktober plaats: de kantelproef. Zie de filmpjes hieronder. Ipad- of Iphonegebruikers die ze niet kunnen zien: klik hier en hier.
 

De proef is zo belangrijk omdat een reddingboot er vaak op uit trekt met zware tot zeer zware storm. De kleine boot moet heftige wind en golven van tegen de tien meter hoog kunnen trotseren. Van een flat naar beneden vallen, zeg maar. 

In het slechtste geval grijpt de zee de reddingboot en kapseist ze. Reddingboten worden zo gemaakt dat ze, als ze is omgeslagen, uit zichzelf weer kan omdraaien (kantelen). Dat is geen pretje. De bemanning zal er alles aan doen het te voorkomen.


De 1816 slaagde voor de kantelproef. Ze richtte zich na tien seconden weer op. In stilstaand water, weliswaar.

Een anekdote uit de KNRM-keuken: bij een kantelproef van een voorloper van de 1816 werd een KNRM-hotemetoot aan boord gezet. Stevig ingesnoerd. De man kwam groen en geel en helemaal angstig na de kantelproef van boord. Geen pretje. Bemanning van de IJmuidense reddingboot van toen kan nog steeds gniffelen om de belevenis van de man van kantoor.
lees verder


Geheimzinnig gesprek over provinciebestuurder
Enkele jaren geleden werd ik opgebeld door een bekende ondernemer in het IJmuidense havengebied. 

Of ik langs wilde komen. Nee, de informatie kon niet via de telefoon worden gegeven. Of via e-mail.

We spraken af. Hij was benaderd door een bekende ondernemer, bekend in het IJmuidense havenwereldje. 


Het ging om de provincie. Om een provinciebestuurder. Iemand op een hoge positie. De man die mijn gesprekspartner had benaderd, had wroeging. 

Wat de provinciebestuurder deed: dat kon niet, vond hij. Om het te stoppen, moest het in de publiciteit gebracht worden. Het draaide om vastgoedtransacties. Om smeergeld dat gevraagd werd en werd gegeven. Meerdere zakenlui in Noord-Holland wisten van de praktijken. En zouden meedoen.

De bron wilde beslist niet bekend worden. Hij wilde alleen praten met de IJmuidenaar waar ik mee aan tafelzat. Die maakte heel duidelijk dat hij er niets mee te maken had en ook niet genoemd wilde worden. 


Ik kreeg via hem verdachtmakingen te horen, maar met weinig concrete feiten. Op mijn verzoek om meer gegevens ging hij terug naar zijn bron. Er kwam nog een gesprek, want via mail of telefoon wilde de IJmuidenaar niets melden.

Ik en de toenmalige provincieverslaggever van de krant gingen er mee aan de slag. 

We vroegen, lieten wat terloopse opmerkingen vallen, trokken en duwden, informeerden, speurden in archieven, benaderden statenleden die invloed hadden en niet uit waren op relletjes. We hadden wat namen waar we meer over wilden weten.

Het leverde niets op. Voor publicatie heb je bronnen en feiten nodig die gecheckt kunnen worden.


Een paar jaar later was daar de affaire Hooijmaijers, de gedeputeerde die nu terechtstaat

De beschuldigingen tegen hem: die klonken opeens bekend in de oren.
lees verder


Hoe gaat Nieuw-Velserbroek er uit zien?
Het zal een van de laatste, misschien wel de laatste, nieuwe woonwijken van Velsen worden. Op De Hofgeest en aan de Grote Buitendijk in Velserbroek.

Veel plek om nieuwe huizen ergens anders in de gemeente neer te zetten is er niet. De milieugrens rondom Tata Steel en het beschermde duin en bosgebied verhinderen dat.

De bouw van de Nieuw-Velserbroek krijgt weer schot na de laatste vergaderingen in het stadhuis. 


Lees daar over hier en hier en hier. Of, als je tijd hebt, luister gewoon naar de hele vergadering.
 


Maar hoe gaat Nieuw-Velserbroek er eigenlijk uitzien? Daarvoor de kaarten op deze blog. Bovenaan de wijken met de fases waarin ze gebouwd moeten worden. Daaronder een plaatje van hoe het nu is. Zoek en vergelijk. En helemaal onderaan een plaatje van de eerste bouwfase. Groter zien? Even op klikken.
 
PS1: Racen met een gewone auto in De Kuil in Velsen-Noord: filmpje aan de kant en filmpje achter het stuur

PS2: Wat oorlogsmunitie gevonden in de duinen van IJmuiden


PS3: Ganzen door IJmuiden

PS4: De zware storm van eind oktober waarbij de kapitein van DFDS Seaways besloot tussen de pieren van IJmuiden te keren en terug te gaan naar zee. Daarvan verschijnen er filmpjes. Kijk hier, hier en hier.
lees verder


100: alles ging goed (bijna)
Uitreiken 100 jaar-kopjes aan abonees
Het was een prachtig eeuwfeest, zondag in de Stadsschouwburg Velsen. Een jaar lang bikkelden we als redactie om voor u een feestprogramma op poten te zetten. Tussen het schrijven van stukjes door. 

Er waren wat zenuwen. Hoeveel lezers zouden er komen? Maar een half uur voor aanvang zaten de eerste mensen al te wachten in de foyer. ,,We stonden buiten, maar daar is het zo koud.'' En het werd druk, die dag.
 

Groot succes zondag, misschien wel het grootste succes, waren de historische films over Velsen die we in de 'bioscoopzaal' lieten zien. Films die lagen op de planken van het Noord-Hollands Archief

Ons idee was dat lezers in en uit konden lopen. Maar dat wilden lezers niet. Ze vonden ze zo mooi dat ze bleven zitten. En bleven staan, achterin. Zeventig zitplaatsen en zo'n veertig staanplaatsen voortdurend bezet. Op het gangetje zaten lezers te wachten en te mopperen tot ze naar binnen konden. 

Schouwburgpersoneel maakte zich door het succes van de bioscoop zelfs een beetje zorgen: zou er nog wel iemand naar de schouwburgzaal komen? Daar hadden we immers ook een prachtig programma.

Volle bioscoop
Talloze keren die dag vroegen lezers aan me waar ze de dvd met de films konden kopen. Ik kreeg al een USB-stick om ze op te zetten. Ook na het eeuwfeest werd aan de redactie gevraagd waar de films verkrijgbaar zijn. 

Beste mensen: de IJmuider Courant gaat met het Noord-Hollands Archief praten om de films uit te brengen. Hou de krant in de gaten.

Die zondag ging alles goed. Bij de kinderactiviteiten van het Pieter Vermeulen Museum werden twee dozen met flessenpost gemaakt.

 Binnenkort gaat de krant die in de Noordzee gooien. Goed opletten dus, op het strand. Jomanda was er ook. Hij maakte voor de jarige IJmuider Courant een van zijn befaamde Logo-felicitatieborden: zie filmpje onderaan. Dank verder voor alle cadeaus en lieve woorden die ik kreeg (vanwege mijn afscheid van de krant).

Hoofdredacteur (links) krijgt cadeau van burgemeester
Eigenlijk ging bijna alles goed. Op het toneel stond 's morgens een piano klaar voor het, volgens ons draaiboek, optreden van 'Carlo de pianist'. 

Carlo was daar ook een beetje over verbaasd. Hij zong alleen maar. Het schouwburgpersoneel was niet blij. Ze hadden veel moeite gedaan om de vleugel op het podium te krijgen.
Sorry.


lees verder


DFDS Seaways: recordaantal walvissen en dolfijnen
Onderzoekers (en passagiers) op de DFDS Seaways, de dagelijkse ferry tussen IJmuiden en Newcastle, zagen onderweg nog ooit zoveel dolfijnen, walvissen, haaien en bruinvissen als dit jaar

Er werden tot begin september 699 van deze dieren gespot. Vier keer zoveel als in 2011. 

Zie het kaartje van waar de zeedieren zijn gezien. 

Grootste verrassing dit jaar: de springende bultrug. Zie de serie van vier foto's die de onderzoekers maakten.
 

Al sinds 2008 varen onderzoekers van de Engelse Orca-organisatie mee aan boord van de twee DFDS Seaways-schepen
 

Orca wil dolfijnen en walvissen in de Noordzee beschermen. De onderzoekers registreren de zeedieren vanuit de stuurhut. 

Ze laten ook passagiers meespeuren, geven lezingen aan boord en verzorgen een ’wildspeurtocht’ voor kinderen rondom het schip.
 

,,They have encountered leaping dolphins, magnificent whales, porpoises (bruinvissen), seal colonies, soaring birds (roofvogels) of prey and diving Gannets (jan-van-gent)’’, schrijft Orca. 

DFDS Seways verkocht het meespeuren met de onderzoekers zelfs een tijdje als reis, 4 maar is daar nu mee gestopt. Maar aan boord een bezoekje brengen aan de onderzoekers kan nog steeds.

De onderzoekers houden al die jaren een fantastische weblog bij


Met veel fantastische foto’s en verhalen van wat ze van en naar IJmuiden zagen. 

Ook hebben ze een youtube-kanaal met allemaal filmpjes aan boord.
 

Regelmatig zien ze een dwergvinvis (onderste foto, gemaakt door de onderzoekers), zoals in juni 2013
 

Ook passagiers zien soms de walvis: zie dit filmpje.


lees verder


De trots van de Velsense brandweer
Nieuw: de TS 2440. Foto Bas Idema
Ik zag hem vanmorgen rijden. Van Pontplein naar Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid: de nieuwe brandweerwagen van Velsen.

De brandweermannen van Velsen zijn trots op het nieuwe, grote bakbeest met vierwielaandrijving. 


Evenals de brandweerliefhebbers: 'een van de mooiste tankautospuiten van Kennemerland'.

Het voertuig werd meteen gefotografeerd bij de kazerne in Velsen-Zuid: 

kijk hier en hier.

En er werd een filmpje van gemaakt:Met de komst van de nieuwe tankautospuit TS 2440 wordt één van de Velsense brandweerwagens verkocht. 


Interesse? Hier kun je je vast wat oriënteren: brandweerwagens te koop.
 

Foto Pascal Weidijk
De nieuwe tankautospuit heeft al heel wat voorgangers gehad. Op deze site kunt u alle oude brandweerwagens van Velsen zien.
 

Een heel verschil met de brandweerwagens, onderaan op de foto in deze blog. 

Eén na onderste: de Fiat-autospuit, bouwjaar 1929, tot 1952 gebruikt bij de vrijwillige brandweer Velsen. Onderste: de Citroën HY-bestelbus, door de
Foto Pascal Weidijk
Velsense brandweer gebruikt van 1961 tot 1971.

lees verder


Velsen