Informatie

Velsen Online, uw informatiegids voor deze regio! Het overzicht van alle zaken die zich in uw leefomgeving afspelen. Samengebracht in overzichtelijke rubrieken die u snel wegwijs maken en helpen bij het vinden van de juiste informatie. Een avondje uit, huis of auto bekijken, winkelstraat bezoeken, gemeentelijke informatie opvragen, nieuws uit uw regio lezen, doktersdienst bellen, naar de film of theater. Voeg Velsen Online toe aan uw lijstje favorieten en ontdek dat informatie uit uw eigen regio het snelst te vinden is via www.velsenonline.nl

Login

E-mail

Wachtwoord:

fokkeblog

News feed
Wie weet: drijfwoningen in IJmuiden aan Zee
Zou het er nu eindelijk toch van komen? Het grootste bouwproject van IJmuiden, en zeker het meest ambitieuze van Velsen? 

De metamorfose van IJmuiden aan Zee. Al jarenlang komt van deze Kustvisie niet veel terecht.  De gemeente meldde vorig jaar de boel te willen vlottrekken.

Maar de gemeente en de grootaandeelhouder (zeg maar voor het gemak: Marina Seaport) hebben toch een potentiële investeerder gevonden: Kondor Wessels


Wat is dat Kondor Wessels, dat zich durft te storten in een project dat tot nu toe door heel bouwend Nederland wordt genegeerd? 

Opvallend: er is bijzonder weinig informatie te vinden over Kondor Wessels. Nou ja, dit. En dat het een dochter is van Volker Wessels. 

Kondor Wessels gaat eerst onderzoeken of de Kustvisie een haalbaar project is. Wat is realiseerbaar van het originele plan


Er lijkt echter inmiddels al een en ander uitgewerkt, als ik de woorden lees van de directeur van Marina Seaport: nieuwbouw van betaalbare appartementen met jaarrondexploitatie. 

Opvallend is dat Konder Wessels zich al eens gestort heeft op bouwen in en aan het water. 


In een la van het bouwbureau ligt nog steeds een niet verwezenlijkt plan: voor een olympisch dorp met drijvende stadions in Amsterdam, op het IJ, toen Nederland nog in de race was voor de Olympische Spelen.

Hier en hier kunt u er meer over lezen. En onderaan een video

De plaatjes op de blog komen uit dat plan. Wie weet: zien we er ooit eens wat van terug in IJmuiden aan Zee. Drijfwoningen, misschien.


@fokzaa
lees verder


Landing parachutistenleger bij IJmuiden, een moord, bommen en het fluorverzet
Even zoeken in de boeken die online beschikbaar zijn via google levert voor Velsen bijzondere verhalen op.

Neem dit verhaal over een moord in IJmuiden, opgetekend uit de monden van ambulancepersoneel. Een man vermoordt zijn vrouw en twee kinderen.  Werkelijkheid of fictie? Ik kende het verhaal niet.

En dit verhaal vind ik wel de meest bijzondere vondst. De geallieerden onderzochten in de Tweede Wereldoorlog de mogelijkheid om een grootschalige luchtlanding met parachutisten uit te voeren bij IJmuiden, door het Eerste Geallieerde Luchtlandings Leger. 


Zo blijkt uit een memo tussen officieren van de 21ste legergroep van Montgomery. Dat staat in een boek over Market Garden, de grootschalige en beroemde luchtlanding bij Arnhem.

Ander bijzondere verhalen stammen ook uit de oorlog. Lees een verslag over hoe honderden Joden via IJmuiden probeerden te ontsnappen, heel bewust van het grote gevaar nu de Duitsers Nederland waren binnengevallen.


,,Er waren geen loopplanken. We werden aan boord getrokken van de Texelstroom. Zelfs toen het schip al was losgegooid, werden vrouwen en kinderen nog aan boord gehesen, bang dat ze tussen wal en schip zouden vallen.’’ Velen van de Joden die niet uit IJmuiden konden ontsnappen, pleegde uit wanhoop zelfmoord.

Ik vond verhalen over de grote bombardementen van de geallieerden op de Duitse Schnellbootbunkers in de Haringhaven. De geallieerde piloten vreesden de sterke luchtafweer die in de IJmuidense duinen stond. 

En terecht: het woord ’IJmuiden’ blijkt in de oorlog een woord te zijn dat geallieerde piloten niet wilden uitspreken. Ze waren doodsbang voor IJmuiden.

Lees hier het verslag van een Amerikaan die IJmuiden bombardeerde. Gigantisch zware bommen werden op de grote bunkers gegooid. Aardbevingsbommen. Het zwaarste wat ze hadden. De bombardementen werden zelfs gevoeld tot in Amsterdam. Zelfs Anne Frank schrijft er over in haar dagboek.


Verder: wie had ooit gedacht dat Descartes een Velsenaar zou zijn. Hij woonde in Santpoort.

Tot slot: toen de Velsense politiek nog tanden had, in de tijd van de polarisering. Het verzet tegen het fluor in het drinkwater. 


Uit de IJmuider Courant van 29 oktober 1973:

 ,,Raadsbesluit met 17-13 stemmen
Installaties worden vandaag nog uitgeschakeld


VELSEN - Vandaag worden de twee fluorideringsinstallaties van het Velsense waterleidingbedrijf stopgezet. Daarmee komt een einde aan een periode van acht jaar, waarin het drinkwater in de gemeente werd gefluorideerd.


Donderdagavond nam de gemeenteraad na een vier uur durende vergadering het besluit de fluoridering niet langer te handhaven, ondanks fel verzet van drie van de vier wethouders en de fracties van de PvdA en de CPN.


Tegen het middernachtelijke uur werd een door de KVP, PC, PSP en D’66-PPR ingediende motie om de toevoeging van het fluor stop te zetten, aangenomen met zeventien stemmen voor en dertien stemmen tegen. 

Van het college stemde wethouder H. v.d. Werff vóór de motie. Bij de KVP maakte de heer A.H.M. Kruijtzer een uitzondering, door tegen de motie te stemmen.

Toen de motie tegen middernacht was aangenomen ging op de volgepakte publieke tribune en in de overvolle burgerzaal een luid gejuich op. Ongeveer 250 burgers hadden de debatten bijgewoond.’’


Lees in dit boek hoe het verzet van Velsen bijzonder was in Nederland


@fokzaa
lees verder


Wat willen de Velsenaren?
Wie niet wist wat hij vandaag moest stemmen, kon terecht bij de stemwijzer die de gemeente aanbood: De Stem Van.

Heel wat Velsenaren hebben die ingevuld. Ze gaven aan met een schuifje (eens-oneens) aan wat ze van een stelling vonden. Zetten het schuifje op de juiste plek. En aan het eind rolde eruit welke Velsense politieke partij het beste bij hen paste.


De makers van De Stem Van voor Velsen hebben de resultaten van de stemwijzer bekendgemaakt. Daaruit is op te maken wat Velsenaren willen en vinden. Handig voor de collegeonderhandelingen, straks na de verkiezingen. Weten ze wat ze moeten bereiken. Of laten.

 

Pieter Vermeulen Museum
Meest opvallend is het slechte nieuws voor het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Met de stelling ’Geld beschikbaar stellen voor nieuwbouw Pieter Vermeulen museum’ is het merendeel van de Velsenaren het oneens.

Andere opvallende uitkomsten: 

- Meer afval scheiden belonen met lagere afvalstoffenheffing: beslist oneens.

- Invoeren parkeervergunning in buurten met veel auto's, weinig parkeerplaatsen: oneens.


- Meer OZB betalen om de armste Velsenaren te ontzien: oneens.


Hieronder alle stellingen en de scores. Tussen 0-45 betekent 'eens met de stelling', 45-55 is neutraal en 55-100 is 'niet mee eens'. Voor de stelling over afvalstoffenheffing geldt: score bij 0 betekent 'vast bedrag', score bij 100 betekent 'laten afhangen'. • Behoud alle bestaande voorzieningen in de kernen: 37
 • Bij eventuele bezuinigingen de Schouwburg ontzien: 47
 • De afvalstoffenheffing (keuze maken): Een vast bedrag per huishouden of Laten afhangen van de hoeveelheid afval: 59
 • De OZB mag de komende vier jaar niet stijgen: 28
 • Geld beschikbaar stellen voor nieuwbouw Pieter Vermeulen Museum: 59
 • Gescheiden afvalaanlevering belonen met lagere kosten: 27
 • In buurten waar parkeerdruk hoog is parkeervergunningen invoeren: 65
 • Lokale lasten mogen stijgen om de kwaliteit van de zorg in stand te houden: 50
 • Meer budget en zeggenschap naar wijken: 52
 • Meer opsporingsambtenaren op straat, ook al leidt dit tot meer kosten: 48
 • Om de allerarmsten te ontzien mogen de lokale lasten stijgen: 62
 • Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen: 62
@fokzaa
lees verder


De nieuwe coalitie van Velsen
Morgen stemmen. U heeft in Velsen de keuze uit elf partijen

Denken de deelnemende partijen al na over de periode na de verkiezingen? Wie wil met wie regeren? Wie het ze officieel vraagt, krijgt te horen van niet: ,,De kiezer beslist. Eerst afwachten hoe er wordt gestemd.''


Maar de regenboogcoalitie van Velsen (GroenLinks, CDA, D66, PvdA en VVD) maakt er tussen de regels overduidelijk geen geheim van dat ze samen verder willen. Ze hebben zelfs een verkiezingsposter laten maken waar ze zich alle vijf tegelijk op aanprijzen. Zie boven. Tuurlijk oriënteren die partijen zich al op de coalitieonderhandelingen die na morgen volgen.


Burgemeester Franc Weerwind maakt er geen geheim dat hij er trots op is de afgelopen vier jaar zijn wethoudersploeg bij elkaar te hebben gehouden. ,,Kijk maar eens naar alle voorgaande colleges in Velsen: altijd vertrokken wethouders tussentijds. Deze ploeg is wel bij elkaar gebleven.''


Niet dat het makkelijk was. De VVD ging bijna ten onder aan interne ruzies. De ruzies in GroenLinks waren onbeschrijfbaar, met als hoogtepunt de enige twee raadsleden die niet meer de partij mogen vertegenwoordigen. En hun FUCK YOU-tweets


Intern in het college en in de coalitie lag het CDA zeer onder vuur. Over de invoering van het woonruimtedeelsysteem moesten diverse keren gesprekken tot diep in de nacht worden gehouden om de coalitie bij elkaar te houden.


Is deze coalitie bestendig genoeg voor nog een periode? Intern, bij enkele coalitiepartijen, is er twijfel. De geruchten: GroenLinks zou na de verkiezingen niet verder willen met het CDA. Daarover zou al zijn gesproken in GroenLinks. 


@fokzaa
lees verder


Boerenverstand
Echt meer fijnstof in de lucht in Velsen dan in overige streken in Nederland. 

Maar, aldus de GGD en RIVM, in hun meest recente rapporten: niet aan te tonen dat daardoor meer gezondheidsklachten zijn

Wel: de inwoners zijn veel meer dan gemiddeld bezorgd over mogelijke gezondheidsklachten door de IJmondindustrie.

Wel extra bezorgd, maar daarvoor is dus geen reden. 

Dat kan allemaal best wel zijn. Ik woon al vele jaren in Velsen. Veeg met mijn vinger het zwarte roet van de kozijnen. Zie op het IJmuiderstrand de bruine wolk van Tata Steel over IJmuiden dalen.

Mijn gezonde boerenverstand zegt:echt niet. Het is gewoon niet gezond hier.

Bovenaan: kaartje van de RIVM waar de fijnstofconcentraties het hoogst zijn.
Daaronder: grafiek van GGD over bezorgdheid.

@fokzaa


lees verder


Kun je straks nog over de sluis, en: de bommen
Locatie van de nieuwe sluis: tussen Noorder- en Middensluis
Kunt u met auto, brommer en fiets nog makkelijk over het sluizencomplex van IJmuiden als de nieuwe grote sluis wordt aangelegd? 

De gemeente Velsen maakt zich daar echt zorgen over. Vanavond vergaderen de politici weer over de nieuwe sluis.

Daarbij komt weer aan de orde of verkeer nog over het sluizencomplex kan. Dat is van belang. De andere route naar de andere kant van het Noordzeekanaal voor Velsenaren loopt immers via de Velsertunnel. En we weten hoe vaak die op een dag gestremd is….


In een brief in december van gemeente aan Rijkswaterstaat werden de zorgen over de sluisverbinding al geuit. Dinsdag berichtten burgemeester en wethouders dat het nog eens onder de aandacht was gebracht. 


De zorgen komen door een nieuwe contractvorm die Rijkswaterstaat gaat gebruiken voor aanleg van de nieuwe sluis. Daarin wordt de aannemer voor alles verantwoordelijk en kijkt Rijkswaterstaat op een afstandje toe. Rijkswaterstaat eist in dit nieuwe contract alleen dat de aannemer zorgt dat schepen kunnen doorvaren - niet dat autoverkeer zo ongehinderd mogelijk over de sluizen kan. 

De voorbereidingen voor aanleg van de nieuwe sluis zijn al een tijdje bezig. In 2019 moet hij in gebruik zijn genomen (planning). Grote bouwconcerns bereiden zich voor op de aanbesteding, zoals Ballast Nedam.


Het allermooiste voorbereidingsrapport gaat over de mogelijke explosieven uit de oorlog op het sluizencomplex. 

Klik op kaart: gevonden explosieven en Duitse stellingen
De TU Delft produceerde een prachtig onderzoek, vol met:

- zeer interessant historisch bewijsmateriaal zoals ingescande verslagen van de Luchtbescherming IJmuiden,
- afdrukken van originele politieproces-verbalen van bominslagen in IJmuiden,
- bombardementfoto’s van de RAF en gedetailleerde kaarten waar de Duitsers op het sluizencomplex bijvoorbeeld luchtafweergeschut hadden staan en loopgraven hadden gegraven,
- een historisch overzicht met ingescande verslagen van door EOD gevonden en ontmantelde bommen,
- oude krantenknipsels van gevonden explosieven en ga maar door. 

Lezen die hap! Klik de pdf's open.
Een aardig feitje uit het rapport is het knipsel over de dieptebom die in 1959 werd aangetroffen in het Buitentoeleidingskanaal van de Noordersluis. 

Een bewijs, aldus TU Delft, dat inderdaad in de eerste meidagen van de oorlog Britse commando’s in Nederland waren om de sluizen op te blazen. Let even op de datum van de vondst. Meer dan tien jaar na de oorlog is er dus scheepvaart langs een enorm gevaarlijk explosief gevaren… 

Is er vandaag de dag gevaar van verborgen bommen en granaten op het sluizencomplex? Jazeker, zegt TU Delft. Er zijn regelmatig vliegtuigbommen gevallen. 


Behilfsmine
Bovendien is het zeer aannemelijk dat de Duitsers de aanwezige (prikkeldraad-)versperringen bij de sluizen hadden onder met zogenaamde Behilfsminen. Die werden niet op kaarten ingetekend. 

De Behilfsminen moesten bijvoorbeeld landingen van parachutisten en/of zweefvliegtuigen verhinderen. Het waren bommen die verbonden die afgingen door trekdraden (valstrikken).

TU Delft raadt onder meer aan straks damwanden zeer voorzichtig in de grond te trillen. En baggeren moet heel voorzichtig gebeuren. 


1) Discussieer en praat mee over de nieuwe grote sluis

2) Praat hier mee en volg alles over de nieuwe sluis en lees over over de geschiedenis van de Noordersluis (met foto's) 


lees verder


Bijzondere kaart gevonden van Waterland
Een bijzondere plattegrond van tuinen werd gevonden in het Noord-Hollands Archief. Zie de foto. Maar waarvan?

Het Tuinhistorisch Genootschap deed gisteren een oproep op internet. Wie had een idee?
 

Binnen de kortste keren was het raadsel ontrafeld

Het is een ontwerp voor landgoed Waterland in Velsen-Zuid (historie), nu onder meer een hotel.

Waterland is een prachtig, voor Velsenaren wat verborgen landgoed. Het is immers niet openbaar toegankelijk. 


Kijk hier voor mooie foto's.

Velsenaren kennen het wellicht van trouwpartijen. Daar wordt het landhuis vaak voor gebruikt.


Voor degenen die na het bekijken van de foto's en filmpjes verliefd worden: er staat momenteel een huis, behorend bij het landgoed, te huur. Bij het toegangshek aan de Rijksweg. 

@fokzaa
lees verder


Waarom Velsen een kerstboomfik heeft
Kerstboomfik IJmuiden 2012. Foto Fokke Zaagsma
Vanavond vinden in IJmuiden en Santpoort-Noord de traditionele kerstboomverbrandingen plaats. 

Even een stadhuisgeheim uit de doeken doen dat de IJmuider Courant nooit haalde. 


Waarom heeft IJmuiden sinds 2009 weer een kerstboomverbranding? 


Die werd namelijk tien jaar daarvoor niet gehouden. Vanaf 2000 werden de bomen versnipperd. 


In Velsen gingen de jaren daarna steeds meer stemmen op voor een grote kerstboomfik. Was immers leuk. En het zou een eind maken aan al die kerstbomen die nog maanden na oud en nieuw op straat zouden liggen. Jongeren die een boom inleverden, zouden immers worden beloond. 

Maar burgemeester en wethouders blokkeerden kerstboomverbrandingen. Met het argument dat het slecht was voor het milieu. Navraag in 2008 leerde echter dat de Milieudienst IJmond helemaal niet tegen een kerstboomverbranding was. 

Kerstboomfik IJmuiden 2012. Foto Fokke Zaagsma

Een gemeentelijk wijkbeheerder die al lang bij de gemeente werkt, een bekende figuur in Velsen, vond het milieuargument maar onzin. Hij wilde wel een kerstboomverbranding. Tegen de zin van zijn bazen begon hij een lobby voor een kerstboomvuur.


Deze ambtenaar riep in 2008 de hulp in van de IJmuider Courant, waar indertijd Bart Boele en ik nog werkten. Ook wij zagen een kerstboomverbranding wel zitten, stelden de gemeente er vragen over en schreven er over in de krant. We kregen veel steun uit Velsen. Burgemeester en wethouders moesten wel overstag gaan. 


Zo was er in 2009 weer een kerstboomfik. De recalcitrante wijkbeheerder had al aan Bart Boele beloofd dat hij deze eerste kerstboomverbranding in tien jaar mocht aansteken. Zo geschiedde. En de wethouders? Die vonden niet leuk dat ze daarvoor gepasseerd waren….

lees verder


Meeuweninvasie IJmuiderstrand
Wie deze maand een wandeling maakte over het IJmuiderstrand, kan het niet zijn ontgaan. Een meeuweninvasie. Duizenden. Ik zag er nooit zoveel zitten op het strand. Magnifiek gezicht als ze opvliegen. IJmuidenaar Erik Baalbergen maakte deze foto.

Maar al meer mensen kiekten deze maand de meeuwen op het IJmuiderstrand: kijk hier, hier, hier, hier en hier.


Ze zitten natuurlijk niet alleen bij IJmuiden aan Zee. Langs de hele kust: bij Zandvoort bijvoorbeeld, en bij Langevelderslag.


Waarom zitten er zoveel meeuwen? Dat heeft te maken met de sinterklaasstorm, met springvloed. Na die storm streken de meeuwen neer, en zijn nog steeds niet vertrokken. 


De storm liet een strand achter vol dode zeesterren, schelpen en krabben. Ook op het IJmuiderstrand

Een feestmaal voor de meeuwen.


lees verder


Moeten spandoeken weg van spoorviaduct?
Het was opmerkelijk zinnetje in de IJmuider Courant, weggestopt in een bericht over geld

,,Of er na de opknapbeurt van het spoorviaduct nog spandoeken aan mogen worden gehangen, daarover wil wethouder Vennik het nog hebben.''

De gemeente gaat het Willebrordpark in IJmuiden opknappen en wil tegelijk het spoorviaduct bij het Pontplein een facelift geven. 


Deze 'entree van IJmuiden' moet bijzonder worden, vinden burgemeester en wethouders. Lees meer op pagina 14 van hun Perspectiefnota. Het liefst zien ze er een bijzonder opvallend 'landmark' komen. De gemeentelijke kunstcommissie mag daarvoor iets bedenken.

De voortekenen voor de spandoeken zijn niet gunstig. Burgemeester en wethouders omschrijven het spoorviaduct nu als 'een shabby viaduct, beklad met graffiti en behangen met spandoeken’’. En: 'graffiti en behangen met spandoeken kenmerkt de fysieke entree (tot IJmuiden).'


Plan gemeente voor mooiere entree tot IJmuiden
Bedenk daarbij dat burgemeester en wethouders al maanden een prachtig, permanent spandoek tegenhouden. Woningbedrijf Velsen wil dat spandoek hangen aan de IJmuidense kant van het viaduct (De Noostraat). 

Ze maakte met Kunstencentrum Velsen een enorm spandoek met daarop allemaal IJmuidense voordeuren. Maar nog steeds is er geen toestemming het spandoek op te hangen. Tot frustratie (kijk hier en hier) van het Woningbedrijf. 

Burgemeester en wethouders: zo'n bijzondere Velsense folklore mag toch niet verloren gaan? De felicitaties voor verjaardagen, voor wie thuiskomt van lange reizen, voor bijzondere mensen of 10 herdenkingsdoeken voor mensen die overleden zijn: het moet absoluut blijven bestaan.


Zelfs niet-IJmuidenaren begrijpen dat dan beter dan de gemeente. Neem het zeer omstreden Centrumplan voor IJmuiden, van jaren terug, waarbij IJmuiden zeg maar gesloopt en herbouwd moest worden tussen Pontplein en Moerbergplantsoen.


Gesneuvelde plan Van Aerschot nieuwe entree: vooraan Pontplein
De Haarlemse architect Van Aerschot tekende daarin mee en ontwierp ook een nieuwe entree voor IJmuiden. Hij zei zelfs: sloop dat spoorviaduct en bouw een markant entreepunt: een woontoren in het Willebrordplantsoen van veertien lagen. 

Maar aldus Van Aerschot: ;,Wel moet er een nieuwe voorziening worden gemaakt om de traditionele IJmuidense felicitatiespandoeken op te hangen.'' Kijk, die Haarlemmer had het begrepen. Die spandoeken moeten blijven.
lees verder


Weg met de foute burgemeester
IJC 24-09-1946
Het boek van de Velser Affaire komt tot mij met sinterklaas. De presentatie van dat boek, het beslissende onderzoek door historicus Bas von Benda-Beckmann, heb ik met belangstelling gevolgd. 

U ook vast wel, in de IJmuider Courant

Seaport TV deed uitgebreid verslag van de presentatie in de Stadsschouwburg Velsen


Hier kunt u dat verslag terugzien: zoek even op Velser Affaire. Nog meer filmmateriaal vindt u hier

De uitzending van Seaport TV leverde twee nieuwtjes op die de krant niet haalden. 

Ten eerste: er wordt zo snel mogelijk een straat in Velsen vernoemd naar verzetsman Piet Weij. Zijn zoon Cees Weij is de grote man die zorgde dat de Velser Affaire eindelijk werd opgelost, door het onderzoek van Bas von Benda-Beckmann. 

Overal in IJmuiden zijn straten naar verzetsmannen genoemd. Behalve naar Piet Weij. Burgemeester Franc Weerwind van Velsen zegt voor de camera van Seaport TV (rond 17e minuut): 
,,Het college van burgemeester en wethouders heeft in een bief aan Cees Weij zwart op wit beloofd dat zodra de mogelijkheid er is, een straat naar Piet Weij wordt vernoemd.'' 
Dat is mooi.

IJC 28-01-1947
Het tweede nieuwtje is veel bijzonderder. En het is een schande dat het nog niet is geregeld. Dat er eigenlijk nog steeds geen voorstel is van burgemeester en wethouders om het te regelen. 
Interviewer van Seaport TV Jac. Zuurbier wijst Weerwind nog eens nadrukkelijk op de schandvlek van Velsen.
En dat is Tjeerd van der Weide.

Oud-burgemeester van Velsen. In oorlogstijd. Rotter dan rot. Het is de enige foute burgemeester die na de oorlog zo fout werd gevonden, dat hij ter dood is veroordeeld.

En de naam van deze Van der Weide prijkt nog steeds op het mooie bord bij de raadszaal in het stadhuis van IJmuiden. Het bord waarop in sierlijke letters alle burgemeesters en wethouders van Velsen staan vermeld. Een erebord. 

,,Tjeerd van der Weide (foto) is niet slechts een naam, doch een begrip. Het betreft hier een man wiens naam in Kennemerland met huivering wordt uitgesproken'', schrijft de IJmuider Courant van 24 september 1946. 


IJC 07-06-1947
Het was een burgemeester die in zijn vrije tijd op jodenjacht ging. Meedeed aan razzia's. Meedeed aan de verhoren van opgepakte ondergedoken joden. Hij zorgde voor de executie van de IJmuidense stationschef De Noo. Het was een echte nazi.

Zuurbier confronteerde Weerwind met de vermelding van Van der Weide op het erebord van de gemeente Velsen. Weerwind in de uitzending: ,,Daar moet inderdaad iets aan gebeuren. Dat ben ik met u eens. We moeten dat duidelijk maken. Hoe we er melding van gaan maken, weet ik nog niet.''

Het is een schande dat Tjeerd van der Weide nog steeds, zonder aantekening, op dat bord staat. Gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeester Weerwind. Draal niet. Wacht niet. Geef onmiddellijk op dat bord aan wat voor ploert dat was.

lees verder


De allerbeste reddingboot van IJmuiden
Hij komt er aan. De opvolger van de Koos van Messel. KNRM-post IJmuiden krijgt een nieuwe reddingboot: de 1816

Nieuwe reddingboten worden altijd vernoemd naar de gulle schenkers die de bouw mogelijk maken. De 1816 dankt zijn naam aan de verzekeringsmaatschappij die in 2008 maar liefst 1,5 miljoen euro aan de KNRM schonk. Een enorm bedrag voor de redders op zee.
 

De 1816 moet haar voorgangers in de vergetelheid brengen: de sierlijk en dartele Johanna Louisa, de onstuimige, brutale Christien en de serieuze, betrouwbare Koos van Messel.
 

Het ontwerpen van de 1816 is een project dat al sinds 2009 loopt. De KNRM probeert, met al haar ervaring, de beste reddingboot voor de Noordzee te ontwerpen (zie filmpje onderaan, of klik hier). Voor het project stelde de KNRM oud-schipper van de Koos van Messel, IJmuidenaar Leendert Langbroek, aan. Een ervaren redder: in 32 jaar redde hij bij 523 acties 686 mensen.
 

De bouw van de 1816 is goed te volgen. De nieuwe reddingboot heeft een eigen twitteraccount.
Alle stappen worden ook nauwkeurig vastgelegd op filmpjes:
- de sleepproeven met een schaalmodel
- plaatsen van de motoren
- plaatsen van het stuurhuis
 

Een van de allerbelangrijkste testen van de 1816 vond eind oktober plaats: de kantelproef. Zie de filmpjes hieronder. Ipad- of Iphonegebruikers die ze niet kunnen zien: klik hier en hier.
 

De proef is zo belangrijk omdat een reddingboot er vaak op uit trekt met zware tot zeer zware storm. De kleine boot moet heftige wind en golven van tegen de tien meter hoog kunnen trotseren. Van een flat naar beneden vallen, zeg maar. 

In het slechtste geval grijpt de zee de reddingboot en kapseist ze. Reddingboten worden zo gemaakt dat ze, als ze is omgeslagen, uit zichzelf weer kan omdraaien (kantelen). Dat is geen pretje. De bemanning zal er alles aan doen het te voorkomen.


De 1816 slaagde voor de kantelproef. Ze richtte zich na tien seconden weer op. In stilstaand water, weliswaar.

Een anekdote uit de KNRM-keuken: bij een kantelproef van een voorloper van de 1816 werd een KNRM-hotemetoot aan boord gezet. Stevig ingesnoerd. De man kwam groen en geel en helemaal angstig na de kantelproef van boord. Geen pretje. Bemanning van de IJmuidense reddingboot van toen kan nog steeds gniffelen om de belevenis van de man van kantoor.
lees verder


Geheimzinnig gesprek over provinciebestuurder
Enkele jaren geleden werd ik opgebeld door een bekende ondernemer in het IJmuidense havengebied. 

Of ik langs wilde komen. Nee, de informatie kon niet via de telefoon worden gegeven. Of via e-mail.

We spraken af. Hij was benaderd door een bekende ondernemer, bekend in het IJmuidense havenwereldje. 


Het ging om de provincie. Om een provinciebestuurder. Iemand op een hoge positie. De man die mijn gesprekspartner had benaderd, had wroeging. 

Wat de provinciebestuurder deed: dat kon niet, vond hij. Om het te stoppen, moest het in de publiciteit gebracht worden. Het draaide om vastgoedtransacties. Om smeergeld dat gevraagd werd en werd gegeven. Meerdere zakenlui in Noord-Holland wisten van de praktijken. En zouden meedoen.

De bron wilde beslist niet bekend worden. Hij wilde alleen praten met de IJmuidenaar waar ik mee aan tafelzat. Die maakte heel duidelijk dat hij er niets mee te maken had en ook niet genoemd wilde worden. 


Ik kreeg via hem verdachtmakingen te horen, maar met weinig concrete feiten. Op mijn verzoek om meer gegevens ging hij terug naar zijn bron. Er kwam nog een gesprek, want via mail of telefoon wilde de IJmuidenaar niets melden.

Ik en de toenmalige provincieverslaggever van de krant gingen er mee aan de slag. 

We vroegen, lieten wat terloopse opmerkingen vallen, trokken en duwden, informeerden, speurden in archieven, benaderden statenleden die invloed hadden en niet uit waren op relletjes. We hadden wat namen waar we meer over wilden weten.

Het leverde niets op. Voor publicatie heb je bronnen en feiten nodig die gecheckt kunnen worden.


Een paar jaar later was daar de affaire Hooijmaijers, de gedeputeerde die nu terechtstaat

De beschuldigingen tegen hem: die klonken opeens bekend in de oren.
lees verder


Hoe gaat Nieuw-Velserbroek er uit zien?
Het zal een van de laatste, misschien wel de laatste, nieuwe woonwijken van Velsen worden. Op De Hofgeest en aan de Grote Buitendijk in Velserbroek.

Veel plek om nieuwe huizen ergens anders in de gemeente neer te zetten is er niet. De milieugrens rondom Tata Steel en het beschermde duin en bosgebied verhinderen dat.

De bouw van de Nieuw-Velserbroek krijgt weer schot na de laatste vergaderingen in het stadhuis. 


Lees daar over hier en hier en hier. Of, als je tijd hebt, luister gewoon naar de hele vergadering.
 


Maar hoe gaat Nieuw-Velserbroek er eigenlijk uitzien? Daarvoor de kaarten op deze blog. Bovenaan de wijken met de fases waarin ze gebouwd moeten worden. Daaronder een plaatje van hoe het nu is. Zoek en vergelijk. En helemaal onderaan een plaatje van de eerste bouwfase. Groter zien? Even op klikken.
 
PS1: Racen met een gewone auto in De Kuil in Velsen-Noord: filmpje aan de kant en filmpje achter het stuur

PS2: Wat oorlogsmunitie gevonden in de duinen van IJmuiden


PS3: Ganzen door IJmuiden

PS4: De zware storm van eind oktober waarbij de kapitein van DFDS Seaways besloot tussen de pieren van IJmuiden te keren en terug te gaan naar zee. Daarvan verschijnen er filmpjes. Kijk hier, hier en hier.
lees verder


100: alles ging goed (bijna)
Uitreiken 100 jaar-kopjes aan abonees
Het was een prachtig eeuwfeest, zondag in de Stadsschouwburg Velsen. Een jaar lang bikkelden we als redactie om voor u een feestprogramma op poten te zetten. Tussen het schrijven van stukjes door. 

Er waren wat zenuwen. Hoeveel lezers zouden er komen? Maar een half uur voor aanvang zaten de eerste mensen al te wachten in de foyer. ,,We stonden buiten, maar daar is het zo koud.'' En het werd druk, die dag.
 

Groot succes zondag, misschien wel het grootste succes, waren de historische films over Velsen die we in de 'bioscoopzaal' lieten zien. Films die lagen op de planken van het Noord-Hollands Archief

Ons idee was dat lezers in en uit konden lopen. Maar dat wilden lezers niet. Ze vonden ze zo mooi dat ze bleven zitten. En bleven staan, achterin. Zeventig zitplaatsen en zo'n veertig staanplaatsen voortdurend bezet. Op het gangetje zaten lezers te wachten en te mopperen tot ze naar binnen konden. 

Schouwburgpersoneel maakte zich door het succes van de bioscoop zelfs een beetje zorgen: zou er nog wel iemand naar de schouwburgzaal komen? Daar hadden we immers ook een prachtig programma.

Volle bioscoop
Talloze keren die dag vroegen lezers aan me waar ze de dvd met de films konden kopen. Ik kreeg al een USB-stick om ze op te zetten. Ook na het eeuwfeest werd aan de redactie gevraagd waar de films verkrijgbaar zijn. 

Beste mensen: de IJmuider Courant gaat met het Noord-Hollands Archief praten om de films uit te brengen. Hou de krant in de gaten.

Die zondag ging alles goed. Bij de kinderactiviteiten van het Pieter Vermeulen Museum werden twee dozen met flessenpost gemaakt.

 Binnenkort gaat de krant die in de Noordzee gooien. Goed opletten dus, op het strand. Jomanda was er ook. Hij maakte voor de jarige IJmuider Courant een van zijn befaamde Logo-felicitatieborden: zie filmpje onderaan. Dank verder voor alle cadeaus en lieve woorden die ik kreeg (vanwege mijn afscheid van de krant).

Hoofdredacteur (links) krijgt cadeau van burgemeester
Eigenlijk ging bijna alles goed. Op het toneel stond 's morgens een piano klaar voor het, volgens ons draaiboek, optreden van 'Carlo de pianist'. 

Carlo was daar ook een beetje over verbaasd. Hij zong alleen maar. Het schouwburgpersoneel was niet blij. Ze hadden veel moeite gedaan om de vleugel op het podium te krijgen.
Sorry.


lees verder


DFDS Seaways: recordaantal walvissen en dolfijnen
Onderzoekers (en passagiers) op de DFDS Seaways, de dagelijkse ferry tussen IJmuiden en Newcastle, zagen onderweg nog ooit zoveel dolfijnen, walvissen, haaien en bruinvissen als dit jaar

Er werden tot begin september 699 van deze dieren gespot. Vier keer zoveel als in 2011. 

Zie het kaartje van waar de zeedieren zijn gezien. 

Grootste verrassing dit jaar: de springende bultrug. Zie de serie van vier foto's die de onderzoekers maakten.
 

Al sinds 2008 varen onderzoekers van de Engelse Orca-organisatie mee aan boord van de twee DFDS Seaways-schepen
 

Orca wil dolfijnen en walvissen in de Noordzee beschermen. De onderzoekers registreren de zeedieren vanuit de stuurhut. 

Ze laten ook passagiers meespeuren, geven lezingen aan boord en verzorgen een ’wildspeurtocht’ voor kinderen rondom het schip.
 

,,They have encountered leaping dolphins, magnificent whales, porpoises (bruinvissen), seal colonies, soaring birds (roofvogels) of prey and diving Gannets (jan-van-gent)’’, schrijft Orca. 

DFDS Seways verkocht het meespeuren met de onderzoekers zelfs een tijdje als reis, 4 maar is daar nu mee gestopt. Maar aan boord een bezoekje brengen aan de onderzoekers kan nog steeds.

De onderzoekers houden al die jaren een fantastische weblog bij


Met veel fantastische foto’s en verhalen van wat ze van en naar IJmuiden zagen. 

Ook hebben ze een youtube-kanaal met allemaal filmpjes aan boord.
 

Regelmatig zien ze een dwergvinvis (onderste foto, gemaakt door de onderzoekers), zoals in juni 2013
 

Ook passagiers zien soms de walvis: zie dit filmpje.


lees verder


De trots van de Velsense brandweer
Nieuw: de TS 2440. Foto Bas Idema
Ik zag hem vanmorgen rijden. Van Pontplein naar Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid: de nieuwe brandweerwagen van Velsen.

De brandweermannen van Velsen zijn trots op het nieuwe, grote bakbeest met vierwielaandrijving. 


Evenals de brandweerliefhebbers: 'een van de mooiste tankautospuiten van Kennemerland'.

Het voertuig werd meteen gefotografeerd bij de kazerne in Velsen-Zuid: 

kijk hier en hier.

En er werd een filmpje van gemaakt:Met de komst van de nieuwe tankautospuit TS 2440 wordt één van de Velsense brandweerwagens verkocht. 


Interesse? Hier kun je je vast wat oriënteren: brandweerwagens te koop.
 

Foto Pascal Weidijk
De nieuwe tankautospuit heeft al heel wat voorgangers gehad. Op deze site kunt u alle oude brandweerwagens van Velsen zien.
 

Een heel verschil met de brandweerwagens, onderaan op de foto in deze blog. 

Eén na onderste: de Fiat-autospuit, bouwjaar 1929, tot 1952 gebruikt bij de vrijwillige brandweer Velsen. Onderste: de Citroën HY-bestelbus, door de
Foto Pascal Weidijk
Velsense brandweer gebruikt van 1961 tot 1971.

lees verder


Hoe IJmuiden mooi kan worden
Lange Nieuwstraat
IJmuidenaar Ton Mathijssen is een leuke stedenbouwkundige

Hij heeft een passie: maak wat moois van IJmuiden. 

Mathijssen kwam in het verleden al met plannen en tekeningen voor de Halkade, Oud-IJmuiden en centrum van IJmuiden. 

Die werden door IJmuidenaren letterlijk met applaus ontvangen. Maar op het stadhuis en Velsense corporaties niet.
 

Nu stoort hij zich aan het gemeentelijke plan om de Lange Nieuwstraat op te knappen. Kijk hier wat de gemeente voor ogen heeft.
 
Ton Mathijssen heeft vier ontwerpen gemaakt voor een vernieuwde Lange Nieuwstraat en vernieuwde kiosken. Die zijn te zien in vier filmpjes. Een daarvan staat op deze blog. 

Kiosk op Lange Nieuwstrat
De andere filmpjes van Mathijssens Lange Nieuw kunt u hier zien.
 
Lange Nieuwstraat


Verder op deze blog: andere tekeningen van Mathijssen voor een mooi IJmuiden. Zou er een projectontwikkelaar zo gek zijn ze te realiseren?
Mathijssen als de nieuwe Dudok. Ik zie het wel zitten. Allure aan IJmuiden!
Marktplein, met op de achtergrond de watertoren
Het oude Willemsplein Oud-IJmuiden hersteld
Halkade
Halkade
'Wetplein', bij de Wetstraat Oud-IJmuiden. Uitzicht naar Kanaalstraat


lees verder


En weg is de Gunningschool
En weer ligt een stukje IJmuidense geschiedenis plat. 

Wijksteunpunt De Delta in de Rijnstraat, een ontmoetingsplek voor ouderen (vooral biljarters), is gesloopt.

Voordat het De Delta was, was het de Gunningschool. Zover ik kon vinden: in ieder geval vanaf 1958. 


Kijk hier naar oude foto’s van het pand toen de school er nog inzat

Voor herinneringen: lees hier of zoek op de facebooksite Je bent IJmuidenaar als. 

Zoals dit bericht: ,,Meneer Lambeck op de Gunningschool. Als hij boos werd, liep hij pimpelpaars aan, begon dan te schudden, pakte de spons en smeet hem in de wasbak.’’

De Delta maakte de afgelopen jaren een onzekere tijd door. Eerst zou het wijksteunpunt verhuizen naar De Binnenhaven aan de Zeeweg in IJmuiden. Dat hele project flopte. De grond ligt nog steeds braak. 


Zorgbalans verhuisde later het wijksteunpunt naar verpleeghuis Velserduin-IJmuiden, even verderop. 
 
Daarna begon de aftakeling. Maatschappelijk werk Socius en Stichting Welzijn Velsen wilden er wel naar verhuizen, maar dat ketste af op de kosten. De gemeente vond de verbouwing te duur. 
 
Sloop bleef over voor De Delta. Het kunstwerk aan de muur is wel gered.
 

Ontstaat na de sloop een nieuw gat van IJmuiden? Zou kunnen. De gemeente laat terrein inzaaien met gras. 

Of het een leeg, saai gat wordt ligt ook aan u. Want iedereen mag een leuke tijdelijke invulling bedenken en zijn idee naar de gemeente sturen. Lees daarover hier.(Foto's van sloop zijn van E.S. Berk. Onderaan: foto's van Delta voor de sloop, van mij)
 

PS: Kijk hier voor negen filmpjes, vijftig jaar geleden gemaakt op het IJmuiderstrand
lees verder


Ik vertrek.
De teller in ons digitale archief blijft stilstaan op 7086 verhalen, na het intikken van mijn naam. Maar ik schat voorzichtig dat het zeker het dubbele moet zijn. 

Veertien jaar werken als verslaggever bij de IJmuider Courant. En weten dat je elke doordeweekse dag zo'n drie tot vijf verhalen afleverde.
 

Veertien jaar lang vrijwel elke dag in de krant. Dat is voorbij. Ik vertrek. Vanaf maandag werk ik op de internetredactie van onze uitgever. Voor nog meer kranten, eehh... sites, dus. 

Dagenlang met je naam in de krant: mensen in Velsen dachten je te kennen. Ik herinner dat ik belde naar Thalia Theater voor kaartjes voor ons tweetjes, gewoon mijn naam noemde en de mevrouw meteen reageerde dat het zo leuk was dat ik een recensie kwam schrijven. 
Of de man die ons een tweedehands grasmaaier verkocht, en in de tuin volhield dat hij me beslist ergens van kende. Zijn werk? De club? Toen ik voorzichtig opperde dat het misschien de krant was, stotterde hij en kleurde tot aan zijn oren. Niet dat ik zat te wachten op bekendheid, hoor. Maar zo gaat het blijkbaar.

Ik ga wat anders doen. Niet naar een andere krant, maar naar een heel andere journalistieke discipline. Eentje met toekomst. 

Zoveel gedaan, die veertien jaar in Velsen. Moorden, branden op schepen in woningen en pakhuizen, reportages (herinner opeens het fietsen met boswachters door Spaarnwoude op zoek naar buitenseks), portretinterviews waarbij soms werd gehuild, bedreigingen door criminelen na artikelen, iemand die daarvoor zelfs werd veroordeeld, onthullingen zoals de tweede weg naar het IJmuiderstrand die werd geblokkeerd, de begrafenis en het opgraven van Pim Fortuyn, de zonsverduistering (mijn eerste verhaal op de voorpagina van de IJmuider Courant), mijn zes jaar als gemeenteraadsverslaggever waarbij de nieuwe partij Velsen Lokaal bijna de helft van alle zetels had en wethouder Bal op staande voet werd ontslagen. Er is zoveel meer. Zoveel mensen gesproken. Zoveel gezien en

gehoord, meegemaakt. Zo verschrikkelijk veel kilometers gefietst door Velsen.

Bedankt allemaal.
 

Afscheid nemen kan, voor wie wil. Ik ben 3 november in de Stadsschouwburg Velsen als de IJmuider Courant daar zijn eeuwfeest viert.

Deze blog gaat door. Over Velsen in principe. Hou hem in de gaten.

lees verder


Kringloop is handel
Vroeger, sprak opa, had je maar één kringloopwinkel in de buurt. Tegenwoordig is het een komen en gaan. In Velsen tel ik er nu zes.

Eentje er van gaat dicht (Marktplein IJmuiden), eigenlijk omdat de kringloopwinkel Noppes in Velserbroek beter loopt. Lees het hier.


Tegelijk is er deze maand een nieuwe kringloopwinkel in IJmuiden opengegaan: De Tijdgeest, in de oude Velserbeekgarage aan de Tussenbeeksweg. 

Tweedehandsspullen zijn blijkbaar gewoon dikke handel. Kringloop klinkt ideëel, maar is het niet meer.  

Ik herinner me hoe we jaren geleden eens van onze bank afwilden. Zat werkelijk nog prima - niks kapot. De stof was echter op bepaalde plekken aan het slijten en we wilden wat nieuws. Maar de oude bank kon nog prima naar iemand die het niet zo breed had. Bijstand of student of zo.

We belden in Velsen de ene kringloop na de andere. Maar niemand wilde de bank hebben. ,,De stof een beetje versleten?'', klonk het aan de telefoon. ,,Nee, we willen alleen meubelen in perfecte staat. Die brengen het meeste op.'' 


De kringloopwinkels in Velsen: 

lees verder


De groene tunnel door Velsen
Wim en ik bij perron Velsen-Zeeweg. Foto Bert Gortemaker
We wandelen zaterdag langs het spoor. Met de IJmuider Courant. Ik ben een van de gidsen tijdens de wandeling. Inschrijven kan niet meer
 

De wandeling: het is een laatste kans om het spoor te zien. Voordat het plaatsmaakt voor een busbaan
 

Veel Velsenaren hebben wat met het spoor. Ze namen de trein. Of werkten er vroeger voor. Ik herinner me de man uit Velsen, al aardig op leeftijd, die ooit de redactie binnenliep en vertelde dat hij altijd conducteur was op de lijn. 


Wim en Bert bij station Driehuis-Westerveld. Foto Fokke Zaagsma
Of de ontmoeting met de inmiddels oud-voorzitter van de Turkse moskee in IJmuiden, die vertelde dat hij als kind was opgegroeid in station IJmuiden bij de Vissershaven. Hij woonde als kind in het station. Zijn vader werkte bij het spoor.
 

Collega Wim Wegman, spoorliefhebber, wandelde al langs het spoor IJmuiden - Santpoort-Noord. Hij schrijft er een wekelijkse serie over in de IJmuider Courant. Vorige week maakten Wim (organisator van de wandeling van zaterdag), ik en Groot Spoorkenner Bert Gortemaker (ook gids) een proefwandeling. Vanaf Driehuis ter hoogte van Lijn 5 tot aan de Kanaaldijk in IJmuiden.
 

Ter hoogte van Driehuis. Foto Bert Gortemaker
Bij ons startpunt wachtte meteen een verrassing. De gemeente of provincie blijkt al een hovenier aan het werk te hebben gezet voor de aansluiting van de HOV-bus op het spoor. Een groot stuk is ontdaan van bomen en struiken, precies op het stuk waar de bus uit de toekomstige tunnel het spoor gaat oprijden.
 

De wandeling gaat makkelijk tot aan het stationnetje Velsen-Zeeweg in IJmuiden. Er is tot de Zeeweg een pad naast het spoor. Van wandelaars, hondenuitlaters en bij Driehuis zelfs fietsers. We lijken dwars door natuurgebied te struinen. Een stille groene 'tunnel' door Velsen.
 

Bij Driehuis: pad gemaakt om HOV te laten aantakken. Foto Fokke Zaagsma
Na de Zeeweg heeft de natuur gewonnen. Bramen en struiken vormen een ondoordringbare muur. Inmiddels heeft, speciaal voor de wandeling, een hovenier met een tractor voor ons een pad gebaand door dit oerwoud van IJmuiden.
 

Bert gaat bij het oude station Velsen-IJmuiden-Oost, tussen Tiberiusplein in IJmuiden en Minister van Houtenlaan in Velsen-Zuid, op zoek naar iets bijzonders voor spoorfanaten. Een vetpot. Een systeem op de rails die vet afgaf aan de wielen van een trein. 

Op Kanaaldijk IJmuiden. Foto Bert Gortemaker
De trein maakte namelijk altijd een hels lawaai als hij even verder over de spoorbrug reed bij het Pontplein en de bocht naar beneden moest nemen naar Kanaaldijk. Wielen drukten schuin tegen de rails. Dat wrong. Bert: ,,Je hoorde het helse piepen als je op de pont stond.'' 

Bert maakte ook de laatste rit met de passagierstrein over de lijn IJmuiden-Santpoort-Noord: 24 september 1983. ,,Onderweg bleven er maar mensen aan de noodrem trekken. NS-personeel knipte uiteindelijk maar de kabeltjes van de noodremmen door.'' De vetpot vindt hij in het overwoekerde spoor niet meer terug.
Hovenier maakt pad voor wandeling, Foto Cécile Wierink

Bij de dichtgetimmerde ingang van de oude spoortunnel naar de perrons van Velsen-IJmuiden-Oost vinden we verstopte reddingsvesten. En plastic zakken, met onder meer een stereotorentje. De politie haalt ze later op: vijf oranje reddingsvesten en zes tassen vol spullen. 


Lees meer over het spoor van vroeger:
Hier en hier. Daar doorklikken naar volgende pagina's.


Meer wandelingen langs het oude spoor: hier en hier. Daar doorklikken naar volgende pagina's.

lees verder


Dreijer en Forza Velsen
,,Onduidelijk is of gemeenteraadslid Beryl Dreijer in beeld is bij Forza!’’, schrijft de IJmuider Courant van vandaag. ,,Dat wil ze ontkennen of bevestigen.’’ 

Beryl Dreijer is in 2010 uit de fractie VVD Velsen gegooid. Waarom zegt ze nog steeds niet te weten. 


Sinds die tijd is ze onafhankelijk raadslid. Hoewel de VVD Velsen nu een andere koers vaart, wil de partij Beryl Dreijer nu niet meer omarmen in de partij. Terugkeer wordt afgewezen.

Heeft Dreijer contact gehad met Forza? Jazeker. Met fractievoorzitter Paul Meijer. In mei dit jaar. 


Lees hier hoe ze een overstap lijkt te overwegen

lees verder


De krant kan helpen
De overlast van uitgaanspubliek op de Kennemerlaan in IJmuiden is na jaren onder de controle. Dat concludeert burgemeester Weerwind van Velsen in zijn laatste burgemeesterbericht. 

Omdat dat bericht niet op de site van de gemeente (B en W) of van de gemeenteraad wordt gepubliceerd, kunt u het op deze blog lezen. Even op klikken voor grotere weergave.

De voorzitter van het wijkplatform IJmuiden-Noord is 'best wel tevreden' over het burgemeestersbericht, meldt hij. 


En voegt toe: ,,Als ik kijk naar de Zeeweg, dan is er ook een afname, maar vind ik de cijfers over de overlast nog hoog. 
Zeker als je in ogenschouw neemt dat het in de Kennemerlaan om acht horeca gerelateerde ondernemingen gaat en in de Zeeweg om twee. 
Volgens mij is daar nog wel veel te ’verdienen’. Verder verbaas ik me erover dat drugs een nul scoort. Zijn we hier zo clean?'' De verschuiving van Kennemerlaan naar de Zeeweg vindt al plaats sinds 2011. Lees hier.

Een IJmuidense reageert op zijn mail: 
,, Zonder in details te treden wil ik even opmerken dat ik mij verbaas over de enorme hoeveelheid cokegebruikers in IJmuiden. Iedereen die in IJmuiden cafés bezoekt, en een beetje oplet, weet dat er enorm veel gedeald en gebruikt wordt. Vaak ook vooral door mensen waar je het juist niet van verwacht! 
Dat er weinig tot geen overlast van is, is naar mijn opinie omdat er een soort van onbesproken en stil gedoogbeleid gevoerd wordt. (Zolang de dealers het buiten de deuren van de cafés regelen, en de gebruikers goed verteren en geen overlast veroorzaken, doet niemand moeilijk). Dit wilde ik toch even opmerken.''

Oké. Wat ik even kwijt wil, is dat het verdwijnen van de enorme overlast op de Kennemerlaan een verdienste is van de IJmuider Courant. Zo. Gewoon een onbescheiden complimentje aan onszelf. 


Natuurlijk waren er allang klachten, maar de gemeente en politie wimpelden die af. Zeiden ook de klagers. Totdat de krant besloot de overlast (lees hier en hier) eens goed in de krant te zetten en er veel aandacht aan te besteden. Want dat er maar geen maatregelen kwamen, was toch te gek voor woorden. 

Toen werd de gemeente(raad) wakker. De gemeente deed toen wel wat. Meer controle, een convenant, gesprekken, speciale borden (foto bovenaan), fel LED-licht op de Kennemerlaan.

Zo gaat het vaak, weet ik uit jarenlang werk bij deze krant. Heeft u een slepend probleem? Meldt het bij de krant. Na een artikel zit er opeens schot in en wordt het opgelost. Zo zou het voor burgers niet moeten werken, maar zo gaat het wel. 


Soms is het probleem zelfs opgelost voordat het artikel in de krant komt. Laatst bijvoorbeeld. Een man uit Driehuis mailt de gemeente, met cc aan redactie@ijmuidercourant.nl, dat hij het beu is al negentien (!) maanden te wachten op een antwoord van de gemeente in een slepende kwestie. Ondanks herhaalde beloftes uit het stadhuis dat het goed zou komen. 

Toen ik hem polste voor een verhaal, belde hij dat het niet meer nodig was. ,,Ze hebben al gebeld. Ze hadden de cc aan e krant gezien en het werd onmiddellijk opgelost.''
lees verder


Bel je gemeenteraadslid
Jaren geleden werkte ik bij een andere krant waar de burgemeester gewoon in de telefoongids stond. Met zijn privénummer. Je kon hem gewoon bellen, als je dat echt zou willen. 

Daar dacht ik aan toen ik op de site van de gemeenteraad van Velsen zocht naar een telefoonnummer van een raadslid. U weet wel, een volksvertegenwoordiger. 


Die telefoonnummers blijken er gewoon niet op te staan. Alleen een e-mailadres.

Ook hun woonplaats staat er niet bij. Dus mocht u zich als Velserboeker druk maken om iets in uw wijk en u wilt een volksvertegenwoordiger aanspreken uit Velserbroek: u heeft geen idee.


Ik vind het raar. Zeker in deze verkiezingstijd (ja, die is begonnen met de raadsverkiezingen van volgend jaar voor de deur) moet een volksvertegenwoordiger benaderbaar zijn. Met zijn telefoonnummer. En met zijn adres. Laat maar zien of je in IJmuiden-Zeewijk in een huurwoning op drie hoog woont of in een villa in Driehuis zetelt. 

Tip: wie ze toch wil bellen, moet even de sites van de Velsense partijen googlen. Daar vind je af en toe een telefoonnummer.

Op de site van de gemeenteraad ontbreekt trouwens bij de meeste raadsleden ook de informatie of ze op social media zitten. 


Rodrigo Cruz Linde (Velsen-Noord, zeg ik er maar even bij) zit volgens de site niet op social media. Maar Cruz Linde vind je al jarenlang op twitter en facebook. Zelfde verhaal voor Beryl Dreijer (Santpoort-Noord): actief op twitter en facebook.
 

Nu we het toch over social media hebben: de gemeente Velsen zou in het gebruik daarvan het slechtste scoren van heel Nederland. Nou, daar is burgemeester Franc Weerwind (Driehuis) het niet meer eens. Luister maar.

PS: Even over de vorige blog: GroenLinks is verdeeld. Er komt alsnog een GroenLinks'er op 21 september. Overigens gaat het gehakketak vrolijk door.

lees verder


Velsen